Ruim 1,7 miljoen subsidie voor de restauratie van Groninger Rijksmonumenten

Groningen – In het kader van de tweede tender van de subsidieregeling GRRG zijn subsidies verleend voor 15 projecten groot onderhoud of restauratie van rijksmonumenten. In totaal wordt er een bedrag van ruim 1,7 miljoen aan subsidies verstrekt.

Eigenaren ontvangen subsidie voor sober en doelmatig onderhoud van hun Rijksmonument. Enkele van de projecten ontvangen naast het bedrag voor groot onderhoud of restauratie een bijdrage voor de herbestemming en/of voor energiebesparende maatregelen.

Van dit bedrag wordt € 734.958,- verleend aan particuliere eigenaren, € 507.006.- aan stichtingen en € 500.599,- aan bedrijfsmatige eigenaren. Bij de particuliere eigenaren gaat het om subsidie voor rijksmonumenten die voor bewoning worden gebruikt. Daarnaast wordt de subsidie binnen deze tender onder meer ingezet voor groot onderhoud of restauratie van een aantal kerkelijke gebouwen.

In de gemeente Midden-Groningen is er voor 5 Rijksmonumenten subsidie verleend en in de gemeente het Hogeland voor 4 Rijksmonumenten. De overige verleende subsidies gingen naar monumenten in de gemeente Groningen, Oldambt en Stadskanaal.

Informatie over dit budget vindt u onder ‘Cultuur’ op www.provinciegroningen.nl/loket/subsidies.

Back to top button