Rijk stelt opnieuw miljoenen beschikbaar voor Regio Deals

Den Haag – Om de brede welvaart in Nederland verder te versterken stelt het Rijk ditmaal een bedrag van € 180 miljoen beschikbaar. Vanaf maandag 9 september kunnen er opnieuw voorstellen aangemeld worden voor nieuwe Regio Deals. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer.

In Regio Deals werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Overheden, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en betrokken organisaties gaan in de deal aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment wordt er al  in zestien regio’s samen gewerkt aan regionale opgaven. Met deze nieuwe openstelling kunnen ook andere regio’s voorstellen aanmelden.

Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, een passender woningaanbod, het ontwikkelen van kansrijke sectoren, duurzame landbouw, gezond voedsel voor iedereen en meer perspectief op een baan zijn voorbeelden van onderwerpen die in een deal opgepakt kunnen worden. Zo richt de Regio Deal bodemdaling Groene Hart zich op de gevolgen van de bodemdaling voor de infrastructuur, woningbouw en landbouw en zet de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe in op het verbeteren van de leefbaarheid en op economische structuurversterking in de regio.  Binnenkort stuurt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een brief naar de Tweede Kamer waarin zij nader ingaat op de voortgang van de al gesloten Regio Deals uit de eerste en tweede tranche.

Vanaf maandag 9 september kunnen voorstellen bij RVO aangemeld worden. Regio’s kunnen tot 1 december een voorstel aanmelden. Na sluiting van de inschrijftermijn wordt besloten welke voorstellen nader uitgewerkt worden tot een Regio Deal. Voor meer informatie over waar de voorstellen aan moeten voldoen, kijk op www.rvo.nl

Back to top button