Regina Bouius-Riemersma nieuwe algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen

Groningen – Regina Bouius-Riemersma wordt met ingang van 1 september 2022 algemeen directeur Nationaal Coördinator Groningen.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) staat voor de versterkingsopgave in Groningen. Het is ons doel om Groningers binnen een helder tijdsbestek duidelijkheid te geven of hun pand in het aardbevingsgebied voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Wanneer dat niet het geval is versterken wij deze panden binnen afgesproken kaders en termijnen, zodat Groningers veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan in het aardbevingsgebied. NCG werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven aan de veiligheid van Groningers in het aardbevingsgebied. Onze ambitie is om ervoor te zorgen dat Groningers uiterlijk in 2023 duidelijkheid hebben of hun pand voldoet aan de veiligheidsnorm en dat in samenspraak met gemeenten, bewoners en eigenaren in 2028 alle noodzakelijke versterkingen zijn afgerond.

Gerdine Keijzer-Baldé, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van EZK: ‘We zijn blij met de benoeming van de nieuwe algemeen directeur. Regina heeft veel ervaring in het leidinggeven aan organisaties waar het gaat om belangrijke beslissingen in het leven van mensen. Daarnaast heeft zij veel ervaringen opgedaan in publiek private samenwerkingen en kent ze de regio goed. Vanuit die ervaring kan ze veel toevoegen aan de grote opgave van NCG voor de regio.’

Regina Bouius over haar nieuwe functie: ‘Het werk van NCG kan altijd rekenen op grote maatschappelijke en politieke belangstelling. Deze dynamische en complexe omgeving vereist dat NCG als organisatie betrouwbaar is en resultaatgericht. Tegelijkertijd is het werk van NCG betekenisvol met direct contact met getroffen inwoners en organisaties in het aardbevingsgebied; het is echt mensenwerk. Ik kijk ernaar uit om samen met de collega’s van NCG en alle betrokken partijen vorm te geven aan deze belangrijke en verantwoordelijke opdracht. Het versterken van een woning kan voor bewoners een ingrijpend proces zijn. Als NCG overbruggen we de afstand met de bewoner door te luisteren, af te stemmen en elkaar aan te spreken. In deze functie kan ik een bijdrage leveren aan een doelmatige en rechtvaardige versterkingsoperatie, met oog voor de menselijke maat.

Regina Bouius-Riemersma werkt sinds 2017 als provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Fryslân. Eerder was Regina werkzaam als directeur bij het UMCG, hoofddirecteur uitvoering bij DUO, tevens plaatsvervangend directeur generaal, directeur Asiel en Bescherming bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en gemeentesecretaris in Zwolle. Regina Bouius studeerde aan Nyenrode Universiteit publiek private samenwerkingen. Daarnaast heeft zij HR gestudeerd en behaalde haar master executive change bij SIOO.

Deze benoeming op een ABD-functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst (ABD). De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door Bureau ABD en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

Back to top button