Reactie wethouder Annalies Usmany-Dallinga op advies Wientjes: “Eindelijk erkenning voor knelpunten in versterkingsopgave”

Eemsdelta – Wethouder Annalies Usmany-Dallinga geeft een eerste reactie op het advies van verbinder Bernhard Wientjes dat hij vanochtend aan Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft aangeboden.

Annalies Usmany: “Bernhard Wientjes benoemt in zijn advies knelpunten en geeft adviezen voor een verbeterd vervolg. Een eerste voorzichtige conclusie na het lezen van de analyse van knelpunten geeft ons op hoofdlijnen een groot gevoel van herkenning en erkenning. Herkenning omdat het dezelfde punten zijn die wij al jaren als knelpunten ervaren en ook benoemen. Erkenning omdat ze voor het eerst zo duidelijk door een ander dan onszelf zijn opgeschreven. Ik hoop van harte dat deze analyse vanaf nu een gedeelde basis vormt en het vertrekpunt voor aanpassingen en verbeteringen die voor eens en voor altijd die knelpunten uit de weg ruimen!”

Vertraging, teleurstelling en tegenvallers
Enkele knelpunten die al jaren door inwoners, maar ook door de gemeente Eemsdelta worden ervaren en benoemd, gaan over het ontbreken van versterkingsadviezen, bureaucratie in processen, te lange doorlooptijden, slechte registratie en onvoldoende daadkracht en geld om verschillen of problemen in de uitvoering direct op te lossen. Wethouder Usmany-Dallinga: “Dit leidt nu ook in de dorpenaanpak en op álle andere plekken in onze versterkingsopgave tot een boodschap van vertraging, teleurstelling en tegenvallers.”

Brengen adviezen Wientjes écht verbetering?
Het oplossen van verschillen zoals het voorstel om álle woningen aardgasloos te maken, leest als een niet te missen kans. Bedoeld als compensatie voor wachten en onzekerheid. Maar ook als het einde aan de gedwongen koppeling tussen heel zwaar versterken of sloop/nieuwbouw en verduurzamen. Annalies Usmany: “Het levert voor onze inwoners in de vier betrokken dorpen en hopelijk later in het gehéle aardbevingsgebied een aanzienlijke meerwaarde op. Neem deze verbeteringen vanaf morgen mee in de bestaande aanpak!”

Een deel van de adviezen lijkt in de richting te gaan van een nieuwe organisatie en structuur rond de versterkingsopgave. Of zou een reden kunnen zijn tot verder onderzoek en het instellen van (nieuwe) commissies. Wethouder Usmany: Dit is een groot risico! Wij moeten in álle gevallen voorkomen dat deze zoektocht naar verbeteringen gaat werken als een nieuwe ‘pauzeknop’.”

Het vervolg: los de knelpunten op
Na de eerste indruk van de gegeven adviezen, richt de gemeente Eemsdelta zich op het vervolg. Usmany: “Een vervolg waarbij wij van harte hopen dat de analyse van de knelpunten en problemen in de versterking een gedeelde analyse is. En een vervolg waarbij we in samenwerking tussen Rijk en regio werken aan verbeteringen van de bestaande organisatie van de (dorps)versterking. Waarbij wij in staat zijn de daadwerkelijke knelpunten vanaf vandaag op te lossen. Alleen als dát lukt, dan kan deze aanpak gaan werken.” Voor de inwoners van de vier betrokken dorpen, voor de inwoners van de gemeente Eemsdelta en voor de inwoners van de aardbevingsregio als geheel.

‘Bewoner centraal’: maak het nu echt waar!
Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Alleen als we de boodschap van vertraging, teleurstelling en tegenvallers om kunnen buigen in een boodschap van duidelijkheid, oplossing en perspectief zal de bewoner zich ook centraal gesteld voelen. In alle andere gevallen blijft het een niet langer te verdragen lege uitspraak. Ik roep de Rijksoverheid dan ook met klem op: maak het nu eindelijk eens écht waar, vandaag nog!”

Back to top button