Rabobank Noord-Groningen doneert bijna 20.000 euro

Bierum –Zeven verschillende instanties hebben bericht ontvangen van Rabobank Noord-Groningen dat zij kunnen rekenen op een bijdrage uit het Rabobank Stimuleringsfonds. Een commissie bestaande uit zes ledenraadsleden van de bank heeft bijna 20.000 euro verdeeld over zeven projecten.

Twee dorpshuizen in Noord Groningen ontvangen ieder €4.000 voor renovatie en uitbreiding. Dit zijn Stichting Dorpshuis Garmerwolde en Stichting Dorpshuis Woltersum. De speeltuin in Bierum kan rekenen op een bijdrage van € 2.000 voor een herinrichting. Twee educatieve projecten voor de jeugd ontvangen ook een bijdrage. De Stichting Muziekeducatie ontvangt €3.000,- voor het project ‘muziek aan de basis’ en de Stichting Vrienden van het Openbaar Onderwijs Woldendorp € 2.000 voor het opzetten van de jeugdbibliotheek.

De stichting Oude Groninger Kerken heeft voor het sleutelbewaardersproject een aanvraag ingediend bij alle Groningse Rabobanken. Vanuit Rabobank Noord-Groningen is €3.125 toegezegd. Tot slot ontvangt HSV Ons Genoegen een bijdrage van €1.500 voor de aanleg van vissteigers, de bijdrage is bedoeld voor een steiger die ook bestemd is voor mindervaliden.

Stimuleringsfonds steunt Noord Groningen
Het Stimuleringsfonds van Rabobank Noord-Groningen steunt projecten die bijdragen aan behoud en verbetering van een leefbare samenleving in Noord Groningen, met het oog op een duurzame toekomst. Door een subsidie uit het Rabobank Stimuleringsfonds draagt de bank bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het werkgebied. De commissie Stimuleringsfonds van de bank komt een aantal keren per jaar bij elkaar en besluit volgens de voorwaarden over de aanvragen. De voorwaarden en hoe je een aanvraag kunt indienen, is terug te vinden op de site van de bank: www.rabobank.nl/ng.Back to top button