Raad Het Hogeland stemt in met duurzame ontwikkelingsleningen

Het Hogeland – De gemeenteraad van Het Hogeland heeft ingestemd met het raadsvoorstel om vier duurzame ontwikkelingsleningen beschikbaar te stellen aan inwoners. De vier leningen moeten inwoners en organisaties helpen om een woning te kopen, aan te passen of te verduurzamen, of helpen duurzame projecten te starten. Een lening aanvragen kan vanaf 14 november.

Voor een verbouwing, het kopen van een huis of het starten van een duurzaam project kunnen inwoners naar de bank gaan voor een lening, maar die wijst een aanvraag soms af, bijvoorbeeld als een inwoner (te) oud is. De gemeente wil deze inwoners, die niet of nauwelijks via de normale weg een lening kunnen krijgen, met deze duurzame ontwikkelingsleningen verder helpen.

Fijn wonen en leven
“Met deze vier leningen wil het college ervoor zorgen dat Het Hogeland een fijne en aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en te leven. Om de dorpen in Het Hogeland aantrekkelijk te houden, moeten we inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Hierbij spelen klimaatverandering, vergrijzing en lokale bevolkingsdaling een rol. Zo kunnen inwoners met een aanpassing van hun woning langer zelfstandig thuis wonen”, aldus wethouder Mariëtte de Visser.

“Het gaat om veel geld, maar doordat inwoners en organisaties de leningen afbetalen, verdwijnt het
geld niet. Het fonds blijft gevuld”, zo legt wethouder De Visser uit.

Risico
Bij de aanvraag wordt het inkomen en vermogen van de aanvrager meegewogen in de beoordeling. Hierdoor wordt voorkomen dat een lening niet kan worden terugbetaald. De praktijk wijst uit dat het
verstrekken van dit soort leningen een zeer beperkt risico met zich meebrengt.

Het gaat om de volgende vier leningen:
• De starterslening helpt starters op de woningmarkt een woning te kopen. Zo kunnen jonge inwoners
in Het Hogeland gaan of blijven wonen.
• De stimuleringsregeling moet eigenaren van woningen helpen hun woning aan te passen of te
verduurzamen. Met de aanpassingen kunnen inwoners bijvoorbeeld langer in hun eigen woning blijven
wonen.
• Met de verzilverlening kunnen eigenaren van woningen die over 10 jaar of eerder met pensioen
gaan hun woning aanpassen of verduurzamen. Deze lening komt in de plaats van de blijverslening, die
nu door de gemeente wordt aangeboden.
• Met de zakelijke stimuleringslening kunnen organisaties gebouwen verduurzamen, bijvoorbeeld door
het gebouw beter te isoleren. De lening kan ook gebruikt worden om samen projecten op te zetten
voor duurzame energieopwekking.

Samenwerking
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zal de aanvragen beoordelen. Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)zal daarna de leningen
verstrekken. Vanaf 14 november

Back to top button