Raad Appingedam: Moties huisartsenpostplan van tafel en tempo bij schadeafhandeling unaniem aangenomen

Appingedam – Donderdagavond zijn tijdens de raadsvergadering in Appingedam  twee moties ingediend.  Een motie over de inperking van de openingstijden van de huisartsenpost en een motie over de schadeafhandeling. 

Inperking openingsuren huisartsenpost Delfzijl
Het sluiten van het Delfzicht Ziekenhuis,  de  toenemende zorgvraag in de gemeenten die gebruik maken van de huisartsenpost Delfzijl en in het verleden gedane toezeggingen maken het voor de raad van Appingedam onacceptabel dat de openingsuren van de huisartsenpost Delfzijl worden ingeperkt. De raad wil dan ook dat het college zo snel mogelijk in overleg gaat met de Doktersdienst en verzekeraar Menzis om dit plan van tafel te krijgen.

Wachttijden te lang
De tweede motie betrof het tempo waarmee de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen de schadeafhandeling oppakt. De raad is van mening dat de opgelopen wachttijden tot minimaal 15 maanden veel te lang zijn. Inwoners blijven hierdoor te lang in onzekerheid, missen maandenlang woongenot wat impact heeft op zowel de fysieke als geestelijke gezondheid van volwassenen en kinderen. De raad dringt in de motie aan op een plan van aanpak waarin is beschreven hoe en wanneer de wachttijden worden teruggebracht en wil op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de schadeafhandeling.

 

Beide moties zijn unaniem aangenomen.

Back to top button