Raad Appingedam akkoord met vervanging Tjamsweersterbrug

Appingedam – De gemeenteraad van Appingedam heeft ingestemd met het voorstel om €2.000.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Tjamsweersterbrug. Het geld komt uit het budget van het Nationaal Programma Groningen.

De Tjamsweersterbrug verkeert in slechte staat en moet worden aangepakt. De onderbouwconstructie van de brug is door scheurvorming en betonrot aangetast. Dat bleek uit een inspectie in 2008. Sindsdien mag het vracht- en landbouwverkeer niet meer over de brug en is er een hoogtebeperking en maximale belasting ingesteld voor het verkeer dat over de brug wil.

Historisch karakter
De Tjamsweersterbrug ligt over het Damsterdiep en maakt onderdeel uit van de verkeersontsluiting van de wijk Oling. De verbinding over het water is gelegen in een omgeving met een historisch karakter. De brug met de brugwachterswoning vormen een geheel. Aan de andere kant van de brug ligt het oliemolencomplex De Eendragt met de schoorsteen. In de nabijheid staat de borg Ekenstein met het omliggende park en de borg Rusthoven.

Ontwerp
Bij het ontwerp van de brug wordt met een aantal uitgangspunten rekening gehouden. De brug mag niet uitnodigend zijn voor het aantrekken van verkeer anders dan ontsluiting van woonwijk Oling. De verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen en de brug zal weer geschikt worden voor de doorgang van het vracht- en landbouwverkeer. De nieuwe brug moet even breed worden als de nabijgelegen Eekwerderdraai die door de gemeente Loppersum is vervangen.

Aanbesteding
De aanbesteding zal dit jaar worden afgerond. Het vervolg is nog niet precies aan te geven in verband met de coronacrisis. De werkzaamheden zullen naar verwachting zo’n 10 maanden in beslag nemen. Er komt een pontje voor fietsers en voetgangers zodat zij tijdens de werkzaamheden toch de oversteek kunnen maken over het water. Wethouder Lea van der Tuin is blij dat de vernieuwing van de brug een stap dichterbij is gekomen. “Nu de raad heeft  ingestemd met het beschikbaar stellen van het geld kunnen we eindelijk beginnen met de vervanging van de brug. Het ontwerp zal passend zijn bij het historisch karakter van het gebied. Vanzelfsprekend gaan we met de omwonenden in overleg over de te volgen aanpak”, aldus Lea van der Tuin.

Voor omwonenden en andere belangstellenden wordt een informatiebijeenkomst gehouden over het traject. 

Back to top button