Visie ‘Ruimte voor energie’ vastgesteld door raden Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Loppersum – De gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben de visie ‘Ruimte voor energie – een visie op de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie’ vastgesteld. De visie biedt een ruimtelijk kader waaraan initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie getoetst gaan worden. De visie geeft antwoord op de vraag op welke plekken zonne- en windenergie toegestaan worden en welke regels daarbij gelden.

De visie in het kort
De gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum werken aan een toekomst waarbij op een duurzame manier wordt voorzien in energie. De gemeenten willen stoppen met het gebruik van aardgas en dat betekent dat ze op andere, hernieuwbare soorten energie moeten overstappen.

Energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarom gaan de drie gemeenten het besparen van energie stimuleren. In de visie staat dat energie die toch nodig is zoveel mogelijk in de buurt of in de omgeving van de gebruiker opgewekt moet worden. Dat kan door het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een eigen woning.

In het buitengebied willen de gemeenten een beperkt aantal zonneparken toestaan. Hiervoor wordt een apart traject opgezet waarop initiatiefnemers van zonneparken zich kunnen inschrijven. Voor kleinschalige zonneparken is ruimte dichtbij de dorpskernen. Verder vinden de gemeenten het belangrijk dat er wordt gekeken naar dubbel gebruik, bijvoorbeeld zonnepanelen boven een parkeerplaats. De gemeenten vinden het belangrijk dat de opbrengsten van duurzame energie in het gebied terugvloeien naar de omgeving, daarom wordt er gestreefd naar minimaal 50% lokaal eigendom bij nieuwe zonneparken.

Met windenergie wordt terughoudend omgegaan. Buiten de huidige uitbreidingen van windparken bij Delfzijl biedt de visie geen nieuwe mogelijkheden voor windparken. Wel is er een mogelijkheid voor de verkenning van dorpsmolens. Dit zijn losse windturbines die volledig in eigendom zijn van de samenleving.

Meedenken en meeprofiteren
Wethouders Pier Prins (gemeente Loppersum), Lea van der Tuin (gemeente Appingedam) en Hans Ronde (gemeente Delfzijl): ‘De visie ‘Ruimte voor energie’  geeft richting aan een toekomst waarbij op een duurzame manier wordt voorzien in energie in onze gemeenten. Hieraan ten grondslag ligt de wens om te voldoen aan de ambities van het Klimaatakkoord. Wij vinden het belangrijk dat inwoners vroegtijdig worden meegenomen in initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie in hun woon- en leefomgeving. Ook moeten inwoners meeprofiteren van de initiatieven, zodat er een eerlijke verdeling tussen de lusten en de lasten is.’

Samen met de omgeving
De gemeenten hechten veel waarde aan inspraak van de inwoners. Het afgelopen jaar hebben de gemeenten diverse bijeenkomsten gehouden met inwoners, scholieren, maatschappelijke partners, lokale energie coöperaties, industrie en bedrijven. Al deze gesprekken zijn meegenomen bij het schrijven van de visie ‘Ruimte voor energie’.

Inschrijvingsprocedure zonneparken in buitengebied
De visie schrijft voor dat er voorlopig drie zonneparken in het buitengebied met een maximale maat van 10 tot 12 hectare zijn toegestaan. Vanaf 1 juli 2020 tot en met 18 januari 2021 kunnen initiatiefnemers plannen voor een zonnepark in het buitengebied indienen bij de gemeenten. Er wordt voor belangstellenden een informatiebijeenkomst over de inschrijvingsprocedure georganiseerd. Vanwege de huidige maatregelen rondom het coronavirus wordt op later moment bekend gemaakt wanneer en hoe deze bijeenkomst gaat plaatsvinden.

Back to top button