PvdA: Geen plek voor sprinkhanengedrag in Groningen

Delfzijl – Deze week werd bekend dat Klesch Aluminium in Delfzijl failliet werd verklaard. Investeerder Klesch maakte onder deze naam in 2013 een doorstart met Aldel dat het hoofd niet meer boven water kon houden, mede door de historisch lage aluminiumprijs. Op dit moment zijn de marktomstandigheden voor aluminiumbedrijven goed. Uit bedrijfseconomisch oogpunt komt dit faillissement dan ook als een verrassing.

De PvdA vreest dan ook dat dit faillissement het resultaat is van het sprinkhanengedrag van een groot investeerder. Zowel de Statenfractie als Henk Nijboer hebben daarom vandaag schriftelijke vragen gesteld. Fractievoorzitter Gert Engelkens: “Gelukkig lijken de vooruitzichten nu gunstig en lijkt er een overnamekandidaat te zijn. Maar voor de werknemers blijft het verschrikkelijk. Zij gaan wéér een onzekere periode tegemoet omdat het nog altijd mogelijk is voor een investeringsmaatschappij – zoals die van Klesch – om maximaal gebruik te maken van fiscale en juridische mogelijkheden om winst te maken en vervolgens een bedrijf berooid achter te laten”.

Ons Kamerlid Henk Nijboer spant zich al lange tijd in om de regels aan te scherpen om te zorgen dat dit soort gedrag niet meer mogelijk is. Gert Engelkens: “Dit faillissement is een heel duidelijk voorbeeld waarom het zo belangrijk is dat deze regels er snel komen. De minister moet hier nu snel werk van maken. Wij hopen dat het college van Gedeputeerde Staten zich hier nu ook voor in zal spannen”.

Back to top button