PvdA fractie Delfzijl zet zich in voor behoud dorpsscholen

Delfzijl – De gemeente en Stichting Marenland, lijken voornemens te zijn kleine scholen in de gemeente Delfzijl te sluiten. De PvdA fractie vindt dat een kleine school naast onderwijs voor de kinderen in het dorp een grote bijdrage aan de leefbaarheid van het dorp levert.

Uit onderzoek blijkt dat sluiting van kleine scholen vaak wordt ingegeven door financiële overwegingen, omdat gesteld wordt dat kleine scholen duur zijn en kwalitatief lager scoren. Doorgaans echter bestaat er geen aangetoond verband tussen schoolgrootte en kwaliteit van onderwijs. Sterker nog, als het gaat om het pedagogische klimaat op een kleine school laten onderzoeken zien dat dit zelfs beter is.

In 2013 diende de PvdA -fractie een initiatiefvoorstel in voor het behoud van kleine scholen. Dit initiatiefvoorstel had een raadsbrede steun en is voor de PvdA-fractie nog steeds actueel.

Back to top button