PvdA Appingedam is boos op de NAM; Er wordt niet gekeken naar de veiligheid

Sint 2023Sint 2023

Appingedam – De NAM heeft op 19 april een nieuw winningsplan 2016-2016 aan de minister van EZ aangeboden. De fractie van de Partij van de Arbeid Appingedam is boos; vindt dat het plan gestoeld is op bedrijfseconomische motieven en niet op de veiligheid van onze inwoners. Boos omdat voorbij wordt gegaan aan een raadsbreed gesteunde motie van 19 november jl. Een motie door Provinciale Staten op- en vastgesteld en in meerdere gemeenten, waaronder de onze, is gesteund. Blijkbaar wordt door de NAM niet geluisterd naar onze volksvertegenwoordigers maar alleen naar haar aandeelhouders Shell en Exxon Mobil; beschamend!

Ronduit schokkend was de mededeling dat er maar 100 huizen versterkt hoefden te worden i.p.v. de eerdere genoemde aantallen. Nu krabbelt men voorzichtig terug door te verwijzen naar statistieken. In statistieken kun je niet veilig wonen NAM! Daarbij opgeteld de brief van Shell aan de 2e Kamer die maar weer eens duidelijk maakt dat bij NAM en Shell geen enkele empathie is met de problematiek in ons gebied. Je zou bijna gaan denken dat ze vinden dat je in Nederland heel veel schade mag veroorzaken, zolang je er maar niet aan sterft; ongehoord. Hoe hun greep op de macht is blijkt wel uit het boek “De Gaskolonie” dat op vrijdag 13 april jl. is uitgebracht.

De gemeente mag nu, volgens afspraak, advies gaan uitbrengen op het winningsplan. Voor de PvdA reden een motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van 19 mei a.s. waarbij het college wordt opgeroepen de gaswinning fors terug te dringen; niet akkoord te gaan met het winningsplan en met kracht verzet aan te tekenen tegen de versterking opgave door de NAM geschetst. Ook wordt in de motie gepleit aan te dringen op het beschikbaar stellen van de benodigde financiële middelen voor het versterken van schoolgebouwen.

Back to top button