PvdA Appingedam gaat voor behoud Solwerd

Appingedam – De aankondigde sluiting van Verpleeghuis Solwerd (Appingedam) door de Zonnehuisgroep is als een bom ingeslagen in Appingedam. Ongeloof, verbijstering en verontwaardiging voort de boventoon bij bewoners en diverse organisaties.

Het besluit tot sluiting van Solwerd is gebaseerd foutieve gronden, aldus raadslid Joop van der Lei (PvdA), er wordt alleen naar geld gekeken, bewoners en personeel zijn van geen waarde in de besluitvorming geweest.

De Zonnehuisgroep geeft aan dat leegstand, waardoor onvoldoende renderende bezetting gerealiseerd kan worden, dé reden is om Solwerd en een aantal ander verzorgingshuizen nu te gaan sluiten. De Zonnehuisgroep maakt haast, snel sluiten geeft een snelle oplossing voor een mogelijk gezondere zorg organisatie.

De vanuit Den Haag opgelegde transitie mbt zorg, met dus langer thuis blijven tot gevolg, hield een opdracht in voor zorgorganisaties, zoals Zonnehuisgroep, om te anticiperen. Slimmer inrichten van het zorgaanbod om met voldoende spreiding nabije zorg voor bewoners te kunnen blijven garanderen Met daarbij passende huisvesting; dus geen meerbedskamers zoals nu in Solwerd wel het geval is

De Zonnehuisgroep heeft de voorbije jaren onvoldoende haar organisatie hierop aangepast en lost financiële problemen op door eerder al diverse verzorgingshuizen te sluiten en dus nu weer drie en een verpleeghuis.

Van de Lei: “Wezenlijke woonkernen verliezen haar levensloopbestendigheid. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid voor de gehele regio. Daarnaast blijkt uit niets een planmatige toekomst met betrekking tot invulling van het zorglandschap voor de komende jaren. Nu worden eerst “zorgcentra” dicht gegooid en daarna pas gaan bedenken hoe de zorg wél ingevuld moet worden…?”

De PvdA fractie legt zich niet zomaar neer bij het besluit van Zonnehuisgroep. Leefbaarheid, nabijheid van zorg, oog voor behoud van werkgelegenheid zijn primaire waarden die bepalend moeten zijn. De PvdA gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in Appingedam verpleeghuiszorg te behouden, mede gezien in de ontwikkeling van de anderhalf-lijnzorg waar Solwerd een wezenlijke rol zou kunnen spelen.

Back to top button