Provincie steunt jonge landbouwers

Groningen – De provincie Groningen stelt 410.000 euro beschikbaar aan jonge landbouwers die duurzaam willen investeren in hun bedrijf. De Regeling Jonge Landbouwers is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de jonge landbouwer kan bijdragen aan verbeteringen van het milieu, dierenwelzijn, de volksgezondheid, het landschap of de biodiversiteit.

Jonge boeren zitten financieel vaak krap, omdat ze het bedrijf net hebben overgenomen of bezig zijn met het overnameproces. Het geld is bedoeld als steun in de rug bij de aanschaf van moderne en duurzame installaties of machines. Het is de bedoeling dat de modernisering bijdraagt aan een duurzame impuls in de bedrijfsvoering.

Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig zijn, komen niet in aanmerking.

Vijfde regeling
De regeling wordt van 7 december tot en met 12 februari 2021 voor de zesde keer opengesteld. De helft van de 410.000 euro komt uit EU-gelden.

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland verzorgt de uitvoering van de Regeling Jonge Landbouwers. Kijk voor meer informatie over de regeling en de investeringscategorie√ęn op www.rvo.nl.

Back to top button