Provincie legt plannen voor digitalisering vast in Groningse Digitaliseringsstrategie

Groningen – In de nieuwe digitaliseringsstrategie staat omschreven welke stappen de provincie neemt om zich te ontwikkelen tot een datagedreven en digitale provincie. Hierbij zoekt de provincie Groningen ook actief de samenwerking met anderen. Digitalisering helpt ons bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven. Dit betekent een andere manier van denken en werken.


In de huidige netwerksamenleving zijn mensen, bedrijven en belangengroepen actief en goed geïnformeerd. Ze verwachten flexibiliteit en meedenken. Ze verwachten een provincie die goed op de hoogte is en actief participeert. Ook in netwerken. Hoe zorgen we ervoor dat wij voor onze inwoners en bedrijven en andere partners de best georganiseerde, meedenkende en presterende provincie van Nederland worden?

Datagedreven werken
Voor het realiseren van maatschappelijke opgaven gaat de provincie meer pro-actief werken met data en technologie. Dit doen we door te experimenteren met digitalisering op verschillende beleidsterreinen. Data en technologie worden steeds meer gekoppeld en gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit, klimaatverandering, landbouw, woningbouw en milieu. In de rol van informatiemakelaar stellen we onze data beschikbaar voor inwoners en ondernemers. Daarmee zijn anderen ook in staat om gebruik te maken van onze data.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse: “Data is toch wel een kernwoord in deze strategie. Meer en meer datagedreven beleidsontwikkeling- en monitoring leidt tot dynamischer werken, tot grotere flexibiliteit en tot meer specifieke acties. Meer meten in plaats van berekenen. Door veel meer aspecten die invloed hebben op een beleidsterrein direct mee te nemen, verbeter je het hele netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van data over bruggen, beroepsvaart, verkeer over de weg en recreatie en natuur. Datagedreven werken en oplossingen zoeken, bijvoorbeeld over waar veilig en duurzaam te kunnen bouwen via combinaties van gegevens over bevolking, verhuisbewegingen, hoogtes en laagtes in het land, gegevens over woningbouw, mobiliteit en energievraagstukken.”

ICT-basisvoorzieningen 
Goed georganiseerde ICT-basisvoorzieningen zijn belangrijk in de digitale transformatie. Om de plannen te realiseren moet de provincie nog wel een paar slagen maken. Zoals voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving voor privacy en publicatie, investeren in online dienstverlening en participatie en in digitale en datavaardigheden bij medewerkers. Ook is het nodig om diverse systemen voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Voor het maken van de digitaliseringsslag is de komende periode € 3,9 miljoen beschikbaar.

Lees meer over de plannen voor onze digitale transformatie in de Groningse Digitaliseringsstrategie.

Back to top button