Provincie Groningen keert 8,4 miljoen euro subsidie uit voor leefbaarheidsprojecten

Appingedam – De provincie Groningen keert 8,4 miljoen euro uit voor negen projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de provincie Groningen. Uit het provinciale Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zijn in drie categorieën subsidies toegekend. In de categorie ‘gebiedsgerichte aanpak’ 7,8 miljoen euro, in de categorie ‘voorzieningen op peil’ 500.000 euro en vanuit het transitiefonds particuliere woningvoorraad 100.000 euro.

Met de subsidies levert de provincie Groningen een bijdrage aan meerdere aspecten ter verbetering van de leefbaarheid. Zo wordt een aantal centrumkernen toekomstbestendig gemaakt: door sloop van leegstaand (verpauperd) vastgoed, door vermindering van overtollige vierkante meters winkelruimte wordt een deel van de retailagenda uitgevoerd en door het opknappen en herinrichten van de openbare ruimte. En er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan maatschappelijke voorzieningen.

Gebiedsgerichte aanpak

In de categorie gebiedsgerichte aanpak krijgt de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal 2 miljoen euro, centrum ontwikkeling Oude Pekela 1,5 miljoen euro, versterking oostwest-as centrum Winschoten 1,5 miljoen euro, centrum versterking Uithuizen 1,6 miljoen euro (plus 1.444.000 euro uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden), Cleveringaplein Appingedam 400.000 euro en toekomstbestendig Meeden 809.600 euro (en 100.000 euro vanuit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden). Met de subsidiebijdragen van de provincie kunnen deze zes plannen met een totale investering van 40 miljoen euro gerealiseerd worden. De plannen zijn door gemeenten in samenspraak met diverse partijen ontwikkeld en hebben als gezamenlijk kenmerk dat zij een toekomstbestendige bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een plaats of dorp.

Voorzieningen op peil

In de categorie voorzieningen op peil krijgt het Integraal Kind- en Sport centrum Baflo-Rasquert een subsidie van 200.000 euro. Met de realisatie van dit centrum wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het primair onderwijs en de bijbehorende kind- en sportvoorzieningen in de dorpen Rasquert en Baflo en omgeving. De multifunctionele accommodatie Grootegast kan een subsidie tegemoet zien van 300.000 euro. Met de realisatie van een nieuw MFA krijgt het bloeiende verenigingsleven in Grootegast een toekomstbestendig gebouw.

Transitiefonds particuliere woningbouw

Uit het transitiefonds particuliere woningbouw krijgt de gemeente Oldambt een bedrag van 100.000 euro. Op basis van een gemeentelijke verordening kunnen particuliere eigenaren een financiële bijdrage krijgen van maximaal 10.000 euro voor de sloopkosten van een woning.

Meer aanvragen

In de eerste ronde van het Uitvoeringsprogramma leefbaarheid zijn er in totaal 31 aanvragen gedaan waarvan er dus 9 zijn gehonoreerd. De provincie heeft de aanvragen beoordeeld aan de hand van een ranking systematiek omdat het budget per categorie beperkt was. De provincie gaat met de indieners van de projecten die geen subsidie ontvangen in gesprek. Mogelijk dat de projecten in een volgende ronde in aanmerking kunnen komen.

Back to top button