Provincie Groningen investeert ruim 2 miljoen euro in leefbaarheid

Wagenborgen – Met subsidie aan veertien projecten investeert de provincie Groningen ruim 2 miljoen euro in de leefbaarheid. Het geld gaat naar dorpshuizen, de woningmarkt in Oost-Groningen, zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in dorpscentra. Ook gemeenten en bedrijven steken geld in deze projecten, waardoor de totale investering in de leefbaarheid ruim 26 miljoen euro bedraagt.

Een ontmoetingsplek in het dorp voor jong en oud, een plek waar verenigingen terecht kunnen en waar ruimte is voor dorpsactiviteiten, een multifunctioneel centrum (MFC) is voor veel dorpen onmisbaar voor de leefbaarheid. Daarom gaat er 350.000 euro naar een nieuw MFC in Zevenhuizen, 60.000 euro naar een nieuw MFC in Schildwolde en er is 90.000 euro voor MFC ‘t Klokhoes in Zandeweer.

Aanpak woningmarkt
Uit het fonds dat er op gericht is de leegstand en achterstand in het onderhoud van de particuliere woningvoorraad tegen te gaan, zijn twee subsidies toegekend: 40.260 euro aan de transformatie van een boerderij in Opende dat geschikt wordt gemaakt voor kwetsbare ouderen en jongeren met een beperking en 50.000 euro aan de dorpskern van Loppersum waar de gemeente in overleg met de eigenaren woningen gaat kopen, slopen, herverkavelen en (minder) nieuwe woningen bouwen. Verder gaat er 250.000 euro naar de aanpak van 25 verloederde panden, is er 250.000 euro voor hulp aan woningeigenaren in Oost-Groningen om hun woning te verduurzamen en 250.000 euro voor een fonds waarmee goedkope koopwoningen worden opgekocht en omgevormd naar sociale huur, met mogelijke sloop op termijn.

Zorg
De stichting Welzijn en Dienstverlening in Delfzijl krijgt 20.000 euro voor plek waar thuis wonende ouderen en professionals elkaar kunnen ontmoeten zodat er aan een toegankelijk zorgnetwerk kan ontstaan. De gemeente Midden-Groningen krijgt 29.752 euro voor het opstellen van een businesscase voor een nieuwe vorm van wonen en zorg in Slochteren. Het oude verzorgingstehuis ‘t Olderloug zal gesloopt moeten worden, nieuwbouw is nodig.

Leefbaarheid krimpgebieden
Voor de herontwikkeling van het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen met groen en recreatieve voorzieningen voor het dorp, is 190.000 euro beschikbaar. Er gaat 250.000 euro naar de afronding van de centrumvernieuwing in Ter Apel en de gemeente Pekela krijgt 190.000 euro voor de koop van een winkelpand om verloedering te voorkomen. De winkelier verhuist naar winkelcentrum de Helling.Back to top button