Provincie Groningen: 25 miljoen euro extra voor energie Fonds Nieuwe Doen

Groningen – De provincie stelt 25 miljoen euro extra ter beschikking voor het energiedeel van Fonds Nieuwe Doen (FND). Het gaat om investeringen in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of energiezuiniger produceren. Het geld komt, via FND, beschikbaar als leningen voor, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeenten. FND financiert maximaal 50 procent van het benodigde investeringsbedrag, waarbij het maximaal te lenen bedrag nu wordt opgehoogd van 1 naar 2,5 miljoen euro.

De provincie heeft in 2017 in totaal 25 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor initiatieven in de zorg, energie en leefbaarheid. Dit geld wordt beheerd en uitgezet door Fonds Nieuwe Doen en bevat 15 miljoen euro voor dorpshuizen, multifunctionele centra, sportvoorzieningen en zorgvoorzieningen. Organisaties uit deze sectoren kunnen het geld gebruiken voor de aankoop, bouw, verbouwing, herstel of inrichting van een gebouw. Daarnaast is er 10 miljoen euro beschikbaar voor organisaties die investeren in energiebesparende maatregelen, het opwekken van duurzame energie of energie zuinigere productie. Het energiedeel van het fonds is nu door de provincie Groningen opgehoogd met 25 miljoen euro en organisaties kunnen nu een lening van maximaal 2,5 miljoen euro aanvragen. Dit geldt ook voor bewoners die samen een initiatief starten gericht op energietransitie en zich in een stichting, vereniging of coöperatie organiseren.

Over Fonds Nieuwe Doen
Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie in de provincie Groningen. Het Fonds staat open voor bedrijven, overheden, instellingen en organisaties zoals stichtingen en coöperaties die een project op één van de deelgebieden, zorg, leefbaarheid en energie uit willen voeren in de provincie Groningen. Het Fonds toetst aanvragen inhoudelijk en op bedrijfseconomische levensvatbaarheid van projecten. FND bestaat nu ruim 1 jaar heeft inmiddels voor bijna 10 miljoen euro aan leningen verstrekt. Kijk voor meer informatie op www.fondsnieuwedoen.nl.

Back to top button