Provincie geeft positieve zienswijze nieuwe gemeente Het Hogeland

Uithuizen – Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geven een positieve zienswijze over de vorming van de nieuwe gemeente Het Hogeland. De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) willen per 1 januari 2019 samen opgaan in de nieuwe gemeente Het Hogeland. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu met een positief advies naar demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2019 een feit.

De gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond stelden op 18 mei van dit jaar het herindelingsadvies voor de nieuwe gemeente Het Hogeland vast. Daarmee gaven zij aan definitief te willen fuseren per 1 januari 2019. Het herindelingsadvies werd vervolgens voor een zienswijze voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Zoals bekend komt het Nationaal Landschap Middag-Humsterland bij de nieuwe gemeente Westerkwartier. Daarmee wordt het Reitdiep de grens tussen Westerkwartier en Het Hogeland.

Het Hogeland

In maart dit jaar werd de naam van de gemeente ‘Het Hogeland’ bekend gemaakt. Deze werd gekozen na een prijsvraag onder de inwoners van de vier gemeenten. Het Hogeland wordt een gemeente met zo´n 45.000 inwoners.

Besluitvorming

Gedeputeerde Patrick Brouns, portefeuillehouder Gemeentelijke Herindeling, is blij dat de vier gemeenten er met elkaar zijn uitgekomen. “Mooi dat er na Westerwolde, Midden-Groningen en Westerkwartier weer een nieuwe gemeente ontstaat. Door de herindeling van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond kan de nieuwe gemeente krachtiger opereren.” Ook burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond is blij. Mede namens de andere burgemeesters laat ze weten verheugd te zijn over de positieve zienswijze van Gedeputeerde Staten: “Dit was ons streven en daar hebben we hard naar toe gewerkt. Nu kunnen we met frisse kracht en een uitstekend humeur volop aan de gang met de inrichting van de nieuwe organisatie”.

Back to top button