Plastics Conversion Plant moet in milieueffectrapport hele productieproces van nieuwe BTX-fabriek in Farmsum beschrijven

Farmsum – Het milieueffectrapport voor een fabriek voor BTX-productie uit kunststofafval in Farmsum moet het hele productieproces en de onzekerheden daarbij goed beschrijven. Op die manier komen de milieugevolgen van het hele proces in beeld.

Dat adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage aan de provincie Groningen. De provincie had de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. Plastics Conversion Plant wil op bedrijventerrein Oosterhorn in Farmsum een fabriek bouwen waar kunststofafval wordt omgezet in benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Als bijproduct ontstaat een koolwaterstofrijk gas. Voordat de provincie Groningen besluit over de fabriek worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het milieueffectrapport moet het productieproces en de onzekerheden daarbij beschrijven. Dan wordt duidelijk hoeveel de fabriek uitstoot. Kijk daarbij naar herkomst, samenstelling en hoeveelheid kunststofafvalstoffen, zegt de Commissie.

De Commissie adviseert verder in het rapport aandacht te besteden aan Zeer Zorgwekkende Stoffen en aan de mogelijkheden om uitstoot van deze stoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Back to top button