Pilot Nije Heerd gestart: proefproject om agrariërs in het aardbevingsgebied te ondersteunen

Loppersum – Op 8 november 2018 is de pilot Nije Heerd gestart. Dit proefproject is bedoeld om agrariërs in het aardbevingsgebied te ondersteunen bij het bouwen van een nieuwe aardbevingsbestendige schuur of stal. De nieuwe schuur of stal moet een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van het landschap. Tien agrariërs uit de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Ten Boer zijn geselecteerd om mee te doen.

De pilot is een initiatief van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), provincie Groningen, gemeenten Eemsmond, Ten Boer en Loppersum en LTO Noord.

Makkelijker een vergunning
In het aardbevingsgebied wonen agrariërs die als gevolg van aardbevingen schade hebben aan hun schuren of stallen. Soms is de schade groot of gaat het afhandelen van de schade moeilijk. Agrariërs die ook zelf willen investeren, bouwen dan liever een nieuwe schuur of stal. Het krijgen van een vergunning voor de bouw is vaak ingewikkeld en duurt lang. Dat komt doordat er tal van regels gelden en er veel organisaties bij betrokken zijn. De pilot Nije Heerd moet agrariërs makkelijker door dit vergunningsproces heen helpen.

Samen ontwerpen
Samen met de agrariër maken adviseurs van de gemeente en een onafhankelijke (landschaps)architect een ontwerp voor de nieuwe schuur of stal. Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat de nieuwe schuur of stal goed in het landschap moet passen. Bij de ontwerpgesprekken is een onafhankelijke voorzitter aanwezig. Als iedereen tevreden is met het ontwerp kan de agrariër het verder uitwerken en het indienen bij de gemeente. Omdat de gemeente heeft meegewerkt aan het ontwerp, wordt het makkelijker om een vergunning te krijgen.

Keukentafelgesprekken
De eerste keukentafelgesprekken met de agrariërs zijn ingepland. De pilot is bedoeld om van te leren en ervaring op te doen. De initiatiefnemers hopen met de ervaringen uit de pilot het proces voor het realiseren van een nieuwe schuur of stal voor agrariërs te versimpelen. En daarbij een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van het landschap.Back to top button