Overleg over versterkingsopgave Groningen met minister Wiebes vastgelopen

Den Haag – Vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de tien gemeenten, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad in het aardbevingsgebied hebben tijdens een bestuurlijk overleg met minister Wiebes moeten constateren dat het overleg over de aardbevingsproblematiek over de versterking is vastgelopen.

Meest expliciet vindt dat zijn weerslag bij de versterkingsaanpak van de groep van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl , Ten Boer en Overschild.Het standpunt van de regio is dat de klaarliggende versterkingsadviezen van deze woningen gedeeld moeten worden met de bewoners én dat de daaruit volgende versterkingsaanpak gestart moet worden. De regio vindt dat verder uitstel van deze gestarte versterkingsaanpak schadelijk voor het vertrouwen.

Afspraken nakomen
De regio hecht er veel waarde aan dat bewoners die in het lopende versterkingsproces zitten duidelijkheid krijgen en dat de gemaakte afspraken over de versterking worden nagekomen.
De recente berichten van het KNMI, bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 17 mei, over de mogelijke zwaarte (5.0 schaal van Richter) en de langjarige dreiging op aardbevingen onderstrepen waarom de versterking moet worden doorgezet. Ook de langjarige voortdurende onzekerheid voor bewoners is niet meer te rechtvaardigen.

Spoedoverleg
De provincie en de tien aardbevingsgemeenten gaan met elkaar in spoedoverleg om zich te beraden op de ontstane situatie en de door de regio te nemen volgende stappen.

Back to top button