Overhandiging eerste modderbord gemeente Loppersum

Loppersum – De oogsttijd is weer begonnen. In de gemeente Loppersum worden de komende tijd aardappelen, uien, wortelen, suikerbieten en maïs van het land gehaald. Wethouder Rudi Slager vraagt aandacht voor modder op de weg. Op woensdag 4 september overhandigde Slager het eerste ‘modderbord’ aan vice-voorzitter Klarense Feitsma van Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Fivelingo.

Modderprotocol
In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei die van de landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en verkeersongevallen. Wethouder Slager: “De Groninger gemeenten en de provincie Groningen hebben afspraken gemaakt om onveilige situaties door modder op de weg te voorkomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het zogeheten modderprotocol. Als de vervuiler van de weg de richtlijnen rond modder op de weg niet nakomt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.”

LTO Fivelingo roept agrariërs en tuinders op om de wegen zo schoon mogelijk te houden en gebruik te maken van waarschuwingsborden. LTO bestuurder Klarense Feitsma: “In de praktijk is vervuiling niet altijd te voorkomen. Wij kunnen de weggebruikers waarschuwen en zo spoedig mogelijk de weg schoonmaken. Bij nalatigheid wordt de weg door- of namens de wegbeheerder schoongemaakt en worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht bij de vervuiler. Langs deze weg vragen we overige weggebruikers om defensief te rijden en bij zichtbare oogstwerkzaamheden de snelheid aan te passen.”

Modderborden
Agrariërs kunnen de modderborden in bruikleen krijgen van de gemeente Loppersum. De borden zijn af te halen  bij de gemeentewerf (Industrieweg 4 in Loppersum). Werfbeheerder Pieter Poortinga is aanwezig op maandag t/m donderdag van 07.30-15.30 uur en op vrijdag van 07.30-11.30 uur.

Back to top button