Bezuinigingsvoorstellen Wmo en jeugdhulp gemeente Midden-Groningen gepresenteerd

Midden-Groningen – In een voorstel aan de gemeenteraad presenteren Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen een pakket van 2,5 miljoen euro aan bezuinigingsmaatregelen op de jeugdhulp en de WMO. Onder andere stellen ze voor strenger te kijken naar de noodzaak van ondersteuning, te bezuinigen op het aantal medewerkers van de sociale teams en het mantelzorgcompliment te versoberen. In juli heeft de gemeenteraad al een bezuinigingspakket van 6 miljoen euro goedgekeurd. Jeugd en WMO zijn toen buiten beschouwing gelaten, met de afspraak dat de raad aparte voorstellen krijgt om hier 2,5 miljoen te besparen op de uitgaven.

Bij het kiezen waarop bezuinigd wordt, zijn de maatregelen afgevallen die in strijd zijn met de inzet van de gemeente om de sociale veerkracht te versterken, en ook de voorstellen die erg nadelig uitpakken voor groepen inwoners. Desondanks beseffen de wethouders Boersma (WMO) en Verschuren (Jeugd) dat de maatregelen pijn gaan doen. “Maar ze zijn helaas onvermijdelijk. In 2018 hadden we een tekort van 6,9 miljoen euro op de jeugdhulp. Door maatregelen die we al genomen hebben, verwachten we dit jaar 2 miljoen lager uit te komen, maar dat is nog veel te hoog. En omdat we eerder afgesproken hebben dat we de gelden voor jeugd en WMO als één geheel beschouwen, gaat het nu om maatregelen op beide terreinen.”

De noodzaak om te bezuinigen heeft volgens de wethouders alles te maken met besluiten van de regering. “Bij de verdeling van het jeugdhulpbudget wordt veel te weinig rekening gehouden met de grote sociale problematiek onder onze inwoners. Ook stelt het extra bedrag dat het kabinet voor de jeugdhulp heeft gegeven niets voor: aan de ene kant krijgen we 1,4 miljoen per jaar extra, maar aan de andere kant moeten we op diezelfde jeugdhulp 1,3 miljoen inleveren. We krijgen simpelweg te weinig geld om de ondersteuning te bieden die we onze inwoners gunnen.”

De voorstellen van het college van Burgemeester en Wethouders worden op 26 september besproken in de vergadering van de raadscommissie. Op 17 oktober besluit de gemeenteraad erover.

Back to top button