Overdracht Petrus en Pauluskerk Loppersum naar stichting oude groninger kerken

Loppersum – Op vrijdag 15 november a.s. draagt de Hervormde wijkgemeente Maarland de Petrus en Pauluskerk te Loppersum over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 93 kerken, twee synagogen, 57 kerkhoven/begraafplaatsen en negen (vrijstaande) torens in haar bezit. Na de overdracht wordt de kerk terug verhuurd aan de Hervormde wijkgemeente Maarland.

De Petrus en Pauluskerk is een imposante kruiskerk met vijfzijdig koor en daarmee een opmerkelijk bouwwerk voor een relatief klein dorp als Loppersum. Het zal te maken hebben gehad met het gegeven dat de kerk tot aan de Reformatie decanaatskerk is geweest. Binnenin de kerk vragen de vele gewelfschilderingen de aandacht: de gewelven van het koor en de Mariakapel zijn versierd met kleurige fresco’s die rond het jaar 1500 zijn aangebracht. In het koor zijn afbeeldingen van kerkheiligen en verhalen uit het Nieuwe Testament, in de Mariakapel zijn acht scènes afgebeeld uit het leven van Maria.

Kerk en toren zijn in 1952-1959 zeer grondig gerestaureerd, onder leiding van de architecten A.R. Wittop Koning en R. Offringa. Uit het moment van restaureren, de lange restauratieperiode en de toenmalige restauratieopvatting van beide architecten mag blijken dat de restauratie ingrijpend en grondig was. Naar de toenmalige opvattingen is de meest oorspronkelijke kerk het uitgangspunt geweest. Resultaat is een ‘heel erg middeleeuwse kerk’.

Het De Mare/Hinsz/Freytag-orgel
Het forse instrument werd blijkens een opschrift op de orgelkast gemaakt in 1562. Uit de inscripties blijkt dat Andreas de Mare de bouwer is. In 1665 is het gerestaureerd, waarschijnlijk door Hendrick Huisz. In 1735 verbouwde Hinsz het hoofdwerk en in 1803 maakte Freytag een nieuw rugwerk. Het orgel is in de loop van de tijd in onderhoud geweest bij van Oeckelen en Doornbos. In 1963/1965 is het orgel gerestaureerd door van Vulpen en is men uitgegaan van de situatie van voor Hinsz. In 2019 is het orgel gerestaureerd door Bakker & Timmenga en teruggebracht in de situatie van voor de restauratie in 1963/1965. Ook het uiterlijk is veranderd, het is geschilderd in olijfgroene kleur, de orgelgalerij is verbreed en staat op 2 pilaren. Onlangs werd dit orgel weer feestelijk in gebruik genomen.

Het kerkgebouw geniet rijksbescherming op grond van de monumentenwet. Het ligt in het beschermde dorpsgezicht “wierde Loppersum’. Het terrein is niet aangewezen als archeologisch rijksmonument.

De Hervormde wijkgemeente Maarland gebruikt de kerk hoofdzakelijk voor het houden van de zondagse diensten, terwijl er ook vaak orgel- en andere concerten worden gehouden. Dit gebruik blijft in de toekomst gecontinueerd.

Back to top button