Overdracht Laurentiuskerk Baflo naar stichting oude Groninger kerken

Baflo – Op vrijdag 16 oktober draagt de Hervormde gemeente te Baflo, Rasquert en Tinallinge de N.H. kerk en kerkhof te Baflo over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 83 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit. Na overdracht van de kerk en het kerkhof aan de SOGK, is het hele ensemble weer compleet. Immers de losstaande toren werd al in september 2013 overgedragen aan de SOGK. De toren was tot dan toe eigendom van de gemeente Winsum, maar was in vroeger tijden één geheel met de Laurentiuskerk.

De kerk, vroeger gewijd aan Laurentius, heeft waarschijnlijk een voorganger gehad, gesticht door Liudger. Van de huidige kerk dateert het oudste, tufstenen, deel uit de twaalfde eeuw. Het nieuwere, oostelijke deel is dertiende eeuws en bestaat uit baksteen. Het interieur is overdekt door een donkergeschilderde balkenzoldering maar is toch erg licht dankzij alle spitsboog- en rondboogvensters.

De vrijstaande, robuuste toren is omstreeks 1300 gebouwd, en in 1500 verhoogd. Op de begane grond bevindt zich een cachot. In de toren hangt een luidklok die in 1502 door Geert van Wou is gegoten, in de dakruiter op de toren hangt een zogenaamd ‘zoep’nbrij’ klokje. Een dergelijk klokje kondigde vroeger ‘etenstijd’ aan.

Baflo was in een ver verleden een van de zes proosdijen van De Ommelanden, maar verloor deze positie tijdens de reductie van Groningen. Een van de proosten was de vader van de bekende humanist Rudolf Agricola (1443 -1485). Bij de kerk staat een standbeeld van Baflo’s beroemde wereldburger gemaakt door Jan Steen (beeldend kunstenaar).

De kerk wordt na de overdracht door de kerkelijke gemeente terug gehuurd met de bedoeling dat er regelmatig erediensten blijven plaatsvinden en dat het gebruik van de kerk voor een ieder mogelijk blijft.

Back to top button