Oproep RUG: meet samen met de universiteit de duisternis door sterren te tellen

Groningen – Duisternis is een “oerkwaliteit” van leven en van belang voor mens en natuur. Onderzoek, ook aan de Rijksuniversiteit Groningen, duidt erop dat het verdwijnen van duisternis nadelige gevolgen heeft. Maar hoe donker is het eigenlijk nog? De RUG heeft in het kader van het programma “De Donkerte van de Wadden” een duisternis-meetnetwerk, ‘maar we kunnen niet overal meten,’ aldus “duisternisbewaker” Theo Jurriens.  Daarom vragen we hulp van het publiek!

Orion
Het sterrenbeeld Orion staat centraal in de meetactie. Iedereen kan aan de meetactie meedoen door het tellen van de sterren in dit goed herkenbare sterrenbeeld. Het stappenplan is als volgt: ga naar buiten en zoek het sterrenbeeld Orion. Wacht een kwartiertje, de ogen moeten aan de duisternis wennen, en tel het aantal sterren binnen dit sterrenbeeld. Ben je een pietje-precies? Doe de telling dan meerdere keren achtereen en geef de gemiddelde waarde door. Jouw metingen kun je doorgeven via https://www.visitwadden.nl/sterrentellen, waar de meetgegevens ook zichtbaar worden op een kaart van Nederland. Op de website staat tevens een handleiding met meer uitleg.

Wanneer
De metingen moeten plaatsvinden in de periode van 14 januari tot 24 januari en 11 februari tot 21 februari. Dat heeft alles te maken met de stand van de maan: metingen worden gedaan als de maan onder de horizon is. Metingen bij bewolkte hemel, slecht weer en de maan boven de horizon hebben geen zin.

Eerder
In 2021 viel de meetactie in het water: te veel bewolking, vrijwel geen metingen. In 2022 deed vrijwel heel Nederland mee met ruim 600 tellers. Gezien het enthousiasme vorig jaar, ook buiten het Waddengebied, verwachten we dit jaar veel deelnemers. Na twee jaar krijgt de telling dan ook terecht het predicaat “Nationaal.”

Donkerte van de Wadden
Donkerte van de Wadden, een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties Noord-Holland, Friesland en Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, heeft als doel bewoners en bezoekers de duisternis van het Waddengebied te laten ervaren en bewust te laten worden van het belang van de duisternis, bijvoorbeeld met de Nacht van het Wad.

Bewustwording
De telactie beperkt zich echter niet tot de Wadden. De duisternis is immers van ons allemaal en overal van belang. Met deze meetactie hopen we mensen bewust te maken van de urgentie om de donkerte te beschermen. Misschien kijk je hierdoor ook wat vaker naar de sterrenhemel, en kun je straks vele sterrenbeelden vinden.

Back to top button