Opknapbeurt De Molenberg valt veel duurder uit dan eerder gedacht

Delfzijl – Uit onderzoek blijkt dat er minstens 8,3 miljoen euro nodig is om van het complex De Molenberg in Delfzijl een duurzaam cultuurcluster te maken waarbij de theaterfunctie een upgrade krijgt. Dit bedrag is niet beschikbaar vanuit het financiële kader van drie miljoen dat de gemeenteraad beschikbaar zou willen stellen.

Wethouder Hans Ronde zegt het als volgt: ‘De inhoudelijke en de financiële kaders zijn niet met elkaar te verenigen. Dit is wat wij dinsdag aan de gebruikers van De Molenberg en aan de gemeenteraad hebben uitgelegd. Het is nu aan het college om voor de begrotingsvergadering van de gemeenteraad in november met een voorstel te komen wat we met deze situatie aan moeten. Daar gaan wij ons nu op beraden.’

In februari van dit jaar is het resultaat van het eerste deel van het onderzoek gepresenteerd. Daaruit bleek dat voor een grootschalige renovatie minimaal 4,2 miljoen euro nodig is. Daarin waren onder andere niet meegenomen: geluidsisolatie, aanvullende brandveiligheidseisen, kosten eventuele leegstand en creëren van meer ruimte. Het college heeft de onderzoekers hierop de opdracht gegeven om dit bedrag door te rekenen met de hiervoor genoemde posten.

De partners van het cultuurcluster (Theater De Molenberg, IVAK en Bibliotheek Delfzijl) hebben vervolgens gevraagd uit te zoeken welke noodzakelijke verbouwingen mogelijk zijn binnen het kader dat de gemeenteraad stelt. Dit tweede deelonderzoek heeft het inzicht gegeven dat de oorspronkelijke begroting van 4,2 miljoen bij doorrekening van de zaken die eerst buiten beschouwing zijn gebleven uiteindelijk 8,3 miljoen wordt. Deze kosten gaan het financiële kader van de raad te boven. Uit de vraag van de gebruikers is door het aanvullend onderzoek naar boven gekomen dat binnen het financiële kader de theaterfunctie een upgrade kan krijgen zodat deze weer voldoet aan de wettelijke eisen. Een cultuurcluster is in deze variant financieel niet mogelijk. In beide scenario’s is financieel ook geen ruimte om de uitstraling van De Molenberg eigentijdser te maken.

Twee scenario’s
‘Er zijn nu twee smaken,’ legt wethouder Ronde uit. ‘Eén: opknappen van de theaterfunctie zodat die voor de korte termijn (10 jaar) voldoet aan de wettelijke eisen. Twee: opknappen van de theaterfunctie en huisvesten van het cultuurcluster (dus theater De Molenberg, IVAK en bibliotheek in één gebouw). Deze variant is een oplossing voor de middellange termijn (25 jaar). De eerste smaak is mogelijk binnen het financiële kader van de gemeenteraad maar levert geen cultuurcluster op, terwijl de raad dat wel graag wil. De tweede smaak kost minimaal 8,3 miljoen euro. En dat bedrag is niet beschikbaar.’

Begroting van november
Met de wetenschap uit beide onderzoeken, de wensen van de gemeenteraad en de gebruikers gaat het college nu aan de slag. Wat het resultaat daarvan is, leggen zij in een begrotingsvoorstel voor aan de gemeenteraad in november.Back to top button