Ontwerpen boerderij Weiwerd klaar

Weiwerd – Groningen Seaports heeft de wierde Weiwerd weer helemaal hersteld en is nu bezig om twee boerderijen klaar te maken om innovatie en kennis naar de brainwierde te brengen.

De twee boerderijen, bekend als de boerderijen Atzema en Blaauw worden door Groningen
Seaports en het ontwerpteam gerenoveerd. In het ontwerpteam zitten op dit moment
naast Groningen Seaports, Flim architecten, De Unie architecten, W2N engineers en
Noorman Bouw- en Milieuadvies. De ontwerpers hebben een aantal uitdagingen
gekregen voor het ontwerp. Het ontwerp moet een icoon zijn voor de circulaire economie met als doelstelling dat de boerderijen energie neutraal zijn. Bij circulaire bouw wordt rekening gehouden met waar de materialen vandaan komen, dat ze tijdelijk gebruikt kunnen worden in de boerderijen en dat er wordt gekeken naar hoe de materialen later kunnen worden toegepast. Beide boerderijen staan op en nabij het archeologisch rijksmonument wierde Weiwerd. Dus moet tijdens het ontwerp ook hiermee rekening worden gehouden. Inmiddels zijn de voorlopige ontwerpen van beide boerderijen gereed. Een eerste toets door de welstand en de monumenten commissie heeft plaatsgevonden.

Op dit moment worden de definitieve ontwerpen gereed gemaakt. Ook heeft er een
overleg plaats gevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en deze instantie
heeft tot nu toe eveneens geen bezwaren. Doelstelling is om rond de zomervakantie de
vergunningsaanvraag in te dienen en om in 2018 de werkzaamheden uit te gaan voeren.

Back to top button