Onderzoek: gaswinningsproblematiek blijft impact hebben op Groningers

Groningen – De voortdurende gaswinningsproblematiek in Groningen blijft een aanzienlijke impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de Groningers. Uit recent vragenlijstonderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat mensen die herhaaldelijk schade aan hun woning hebben gehad, steeds slechtere gezondheidsresultaten rapporteren. Bovendien tonen interviews met ouderen een significante invloed op hun vertrouwde omgeving en sociale netwerk als gevolg van deze problematiek.

Desondanks lijkt er enige hoop op herstel te zijn ontstaan, zij het voorzichtig. Zodra de versterking van de woningen is voltooid, ervaren bewoners een verhoogd gevoel van veiligheid en neemt de mate van stress af, zo blijkt uit het onderzoek ‘Gronings Perspectief – fase 4’, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Nivel.

Sinds 2016 monitort het onderzoek Gronings Perspectief de impact van aardbevingsschade op de bevolking van Groningen. Via vragenlijsten wordt gemeten hoe mensen zich voelen over hun veiligheid, hoe ze de risico’s inschatten, hoeveel vertrouwen ze hebben in instanties en hoe gezond ze zijn. De resultaten wijzen op een negatieve invloed op al deze aspecten als gevolg van de gaswinningsproblematiek.

Lees hier de twee rapporten:

De psychosociale impact van de gaswinningsproblematiek op bewoners in 2023

Ouderen in het gaswinningsgebied: inzichten uit een kwalitatieve studie

Back to top button