Onafhankelijke Raadsman Gaswinning: “Menselijke maat in aardbevingsgebied is hard nodig”

Groningen – De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning Leendert Klaassen constateert in zijn laatste jaarrapport dat de ongelijkheid in het aardbevingsgebied in Groningen toeneemt. Zowel bij de afhandeling van schade, als binnen het versterkingsprogramma, veranderen de kaders voortdurend. Ook is in de juridische aanpak de menselijke maat soms ver te zoeken. Helaas staat de bewoner te vaak niet centraal.

In de rapportage, die vandaag is gepubliceerd, geeft Onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen aan dat er 250 meldingen bij hem zijn binnengekomen sinds de zomer van 2020. De meeste klachten gingen over schadeafhandeling, versterking en waardedaling van woningen.

Ongelijkheid
“Bij de schadeafhandeling door het IMG zien we dat mensen vooral klagen over de lange afhandelingsduur en dat claims worden afgewezen”, zegt Klaassen. Er is veel discussie over het aangepaste beoordelingskader, waardoor gelijksoortige schades die eerder werden toegekend, nu opeens worden afgewezen. Klaassen: “Mensen begrijpen dat niet. Het is bovendien de vraag of het gelijkheidsbeginsel hier wel wordt toegepast. Een overgangsregeling zou hier op z’n minst overwogen moeten worden.”

Ook binnen het versterkingsdossier is sprake van een groeiende ongelijkheid. “De ene buurman krijgt een nieuwe woning van de NCG, terwijl de ander alleen een beperkte subsidie krijgt. Dan is het niet vreemd dat mensen zich afgescheept voelen”, stelt de Raadsman. Het grote aantal programma’s met verschillende kaders, helpt daarnaast niet. “Het is bijzonder complex gemaakt allemaal, ik heb soms het idee dat niemand het meer begrijpt. Ook de professionals niet”, aldus een kritische Klaassen.

Juridificering en bureaucratisering
De Raadsman stelt daarnaast dat er sprake lijkt te zijn van steeds verdergaande juridificering en bureaucratisering. Rechtmatigheid en het volgen van papieren processen lijken voor IMG en NCG de boventoon te voeren. Terwijl het recht doen aan de inhoud en het gebruiken van gezond verstand op de achtergrond verdwijnen. “De menselijke maat is soms zoek”, meent Klaassen. “Maatwerk en een persoonlijke aanpak zijn cruciaal. Daarbij moet niet elke uitgave langs de meetlat van rechtmatigheid en declarabiliteit bij de NAM worden gelegd.”

“Ik roep de overheden op om de bewoner nu eens echt centraal te zetten”, zegt Leendert Klaassen. “En dan niet alleen in woord, maar ook in beleid en daad.” De Raadsman reikt in het rapport een aantal kernthema’s aan waar iedere (beleids)maatregel aan zou moeten voldoen: menselijk maat, rechtvaardigheid, ruimhartigheid, zelfbeschikking en gelijkwaardige behandeling. Want hoewel de gaswinning volgend jaar stopt, geldt dat helaas niet voor de problemen.

Back to top button