Omwonenden windpark Oosterhorn krijgen directe vergoeding uit gebiedsfonds

Borgsweer – Het college van B&W heeft de verdeling van de gelden uit het gebiedsfonds Oosterhorn vastgesteld. Voor het windpark Oosterhorn is een gebiedsfonds opgericht. Initiatiefnemers van het windpark vullen dit gebiedsfonds jaarlijks met ruim 80.000 euro. Het college van de gemeente Eemsdelta kiest ervoor 67% van het bedrag voor direct omwonenden beschikbaar te stellen en 33% voor maatschappelijke doelen in de drie omliggende dorpen Farmsum, Borgsweer en Termunten/Termunterzijl.

Voorkeur inwoners en verenigingen dorpsbelangen
Om tot een beslissing voor deze verdeling te komen, is onder andere naar de voorkeur van de inwoners van de drie dorpen gevraagd. Iedereen kon zijn of haar voorkeur voor de verdeling aangeven met een antwoordkaart uit de informatiebrochure. Ruim 20% van de inwoners heeft de antwoordkaart ingevuld en teruggestuurd. De ontvangen reacties geven een beeld van de wensen van de inwoners. Het college heeft bij het nemen van het besluit ook de drie verenigingen van dorpsbelangen om hun mening gevraagd en gekeken naar de ervaringen met het bestaande gebiedsfonds Noord.

Wethouder Hans Ronde: ‘Het is lastig om aan de wensen van alle betrokkenen tegemoet te komen. Het college is van mening dat we met deze verdeling tegemoetkomen aan de uitslag van de voorkeursstemming van de inwoners en de input van verenigingen van dorpsbelangen.’

Initiatiefnemers voor het windpark in het industriegebied Oosterhorn zijn Eneco en Eurus Energy.  In totaal worden er 18 molens gerealiseerd. De bouw hiervan is gestart. Het windpark wordt naar verwachting in de eerste helft van 2021 opgeleverd.

Back to top button