Noordelijke aandacht voor onzichtbare TOS

Groningen – Taal is prachtig, maar niet voor iedereen. Voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is taal vaak geen feest. Kinderen en jongeren met TOS hebben veel moeite met praten en met het leren spreken en begrijpen van taal. In hun hersenen wordt taal minder goed verwerkt. Dit zorgt voor achterstanden en frustraties. Daarom slaan op 25 januari UMCG, Pento, Kentalis en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat doen zij in de vorm van een symposium ‘Als taal geen feestje is’.

Vermoeden van TOS bij vijf procent van de kinderen
Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Als de taalontwikkeling hapert, liggen communicatieproblemen op de loer. Want met elkaar omgaan is lastiger als je elkaar niet goed begrijpt. Ook is de kans op sociaal-emotionele problemen groter. Hoe eerder je TOS opmerkt, hoe succesvoller de begeleiding of behandeling voor kinderen en jongeren met TOS. Het tijdig herkennen van TOS is dus van groot belang.

Symposium ‘Als taal geen feestje is’
Tijdens dit symposium krijgt de deelnemer meer inzicht in wat TOS is en laten we zien waar mensen met TOS tegenaan lopen in verschillende leeftijdsfasen. Neurowetenschapper Ayca Szapora

neemt je mee in de wondere werking van het brein. Bijzonder hoogleraar Constance Vissers werpt samen met een zangpedagoog en muziekdocent een neuropsychologisch perspectief op de ontwikkeling van taal en muziek. Je gaat zelf beleven hoe taal en muziek jouw wereld kan vergroten. Logopedisten van GGD Groningen vertellen hoe zij spraak-taalproblemen zo vroeg mogelijk opsporen. Dit en nog meer workshops staan deze middag op het programma.

Het programma is vooral interessant voor professionals in zorg en onderwijs: logopedisten, leerkrachten, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers kinderopvang, huisartsen, (jeugd-)artsen, medewerkers van wijkteams, studenten, etc.

  • datum: donderdag 25 januari 2024
  • tijd: van 14.30 – 18.00 uur (inloop 14.00 uur)
  • locatie: UMCG, Hanzeplein 1, Groningen

Meer informatie over het programma en inschrijving is online beschikbaar.

Back to top button