Noord-Nederland start project Bodemgezondheid in de landbouw

Groningen – Een gezonde bodem is noodzakelijk om duurzaam en veilig voedsel te produceren. De kennis over wat een gezonde bodem is en hoe we de bodem gezonder kunnen maken en houden staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Daarom starten de provincies Groningen, Drenthe en Friesland dit project. Met dit onderzoek wordt kennis opgebouwd waardoor landbouwers in de toekomst ziekten en plagen makkelijker vooraf kunnen voorkomen in plaats van achteraf te moeten bestrijden met chemische middelen.

Een gezonde bodem is een duurzame bodem: zo kan een gezonde bodem zich beter aanpassen aan effecten van klimaatverandering, zoals hevige regenbuien. Ook stoot een gezonde bodem minder broeikasgassen uit en draagt ze bij aan een betere kwaliteit van ons grondwater. Voor landbouwers betekent een gezonde bodem kostenbesparing, omdat zij minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben, en hun opbrengst op de langere termijn op peil blijft of zelfs verhoogd kan worden. Gedeputeerde Nienke Homan: “Wij verwachten dat er nog veel winst valt te halen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bodem door dit project, en dat een preventieve aanpak bij het beheer van de bodem op de lange termijn de meest effectieve is”.

In het project wordt samen met landbouwers en deskundigen bekeken hoe kennis over bodemgezondheid benut en vergroot kan worden en waar zij in hun praktijk behoefte aan hebben. Om inzicht te krijgen in het bodemleven worden de percelen van de landbouwers die aan het project deelnemen geanalyseerd.

Het project wordt uitgevoerd door Bioclear earth.

Back to top button