Noodkreet: Help de voedselbank Appingedam-Delfzijl aan producten

Delfzijl – De voedselbank Appingedam-Delfzijl is sinds 2006 actief in onze regio. Er wordt wekelijks voedselhulp verstrekt aan inwoners van de gemeente Delfzijl,  Appingedam en Loppersum. Momenteel gaat het om ca. 400 personen onder wie 171 kinderen. Dit betreft inwoners die door diverse omstandigheden moeten leven van een inkomen beneden het bestaansminimum. Het gaat hier ook om inwoners uit onze dorpen.

Helaas is het werk van de voedselbank nog steeds noodzakelijk. En zolang dit het geval is, moeten we blijven doorgaan en onze medeburgers helpen die zich in een kwetsbare positie bevinden en hiervoor niet altijd kunnen terugvallen op reguliere hulpverleningsinstanties. Voor deze hulp is de voedselbank afhankelijk van overschotten van winkelketens en financiële ondersteuning door overheden (gemeenten), kerkelijke instellingen, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en particulieren. Zij is uiteraard dankbaar voor deze steun, maar de hulpvraag is momenteel dusdanig groot en het aanbod in de zomerperiode dusdanig gering dat zij helaas genoodzaakt zijn om een beroep te doen op ons allemaal.

Dorpsbelangen Bierum, Holwierde, Krewerd & PKN Bierum-Holwierde-Krewerd hebben besloten om dit grote probleem iets kleiner te maken. Ze hebben drie inzamelingsplekken georganiseerd in de dorpen Bierum, Holwierde en Krewerd. Hier kunt u vanaf 1 augustus 2016 t/m 31 augustus 2016 óf een financiële bijdrage doen(bankrekeningnummer van de voedselbank is NL80RABO0122295730) óf een voedselpakket (blikken soep, groenten, pakken houdbare melk e.d.) inleveren.

De inzamelingsplekken zijn:

  • In Krewerd: Fam. Postema, Kloosterweg 3A
  • In Holwierde: Superrr Supermarkt, Uiteinderweg 7/B
  • In Bierum: Luingahof, Borgsingel 9


Back to top button