Nieuwe website opewsum gelanceerd

Middelstum – De samenwerkende organisaties die hun plekje hebben op borgterrein Ewsum hebben donderdag een nieuwe website gelanceerd. Op www.opewsum.nl is alles te vinden over wat er aan activiteiten op Ewsum wordt georganiseerd. Daarnaast stellen alle gebruikers en bewoners zich via de website aan het publiek voor.

Op Ewsum worden door verschillende gebruikers activiteiten georganiseerd. Van de maandelijkse streekproductenmarkt, tot beeldende kunsttentoonstellingen, rondleidingen, muziek en theater, lezingen etc. Er bestond geen plek waar alle activiteiten in één oogopslag te vinden waren. Door de handen in één te slaan is gekozen voor het ontwikkelen van een gezamenlijke website waarop iedereen de activiteiten plaatst. Het resultaat is de website www.opewsum.nl De website is mogelijk gemaakt door Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer, Gemeente Loppersum en Werk Pro. Ook heeft het Loket Leefbaarheid een subsidiebijdrage geleverd.

De ontwikkeling van de huisstijl voor de website levert ook de bouwstenen voor de aanwezige bebording op en rond het terrein van Ewsum. Hiermee willen de partijen meer duidelijkheiden eenheid in de uitstraling creëren op het terrein. De bebording zal te zijner tijd aangepast worden.

De vormgeving voor OpEwsum is gedaan door Ontwerpburo Kiwi en de website is gebouwd door webbouwer MargreetTimmer.Back to top button