Nieuwe voorziening voor jeugddetentie in het Noorden

Groningen – Vanaf 1 januari 2021 kunnen jeugdigen in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord (KVJJ) in Groningen geplaatst worden. De start van de KVJJ in het Noorden is onderdeel van een landelijke wijziging in het stelsel rond de vrijheidsbeneming van justitiële jeugdigen. Deze stelselwijziging is bedoeld om meer maatwerk in zorg en beveiliging mogelijk te maken.

Vrijheidsbeneming op Maat
Het nieuwe stelsel bestaat enerzijds uit hoogbeveiligde Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) die worden doorontwikkeld tot Forensische Centra Jeugd en anderzijds uit laagbeveiligde kleinschalige voorzieningen. De KVJJ Noord is de derde in Nederland, na KVJJ Amsterdam en KVJJ Zuid. In de loop van 2021 openen ook in Rotterdam en Den Haag dergelijke voorzieningen. Deze nieuwe vorm van vrijheidsbeneming zet in op behoud van positieve elementen in het leven van de jeugdigen. Ook kunnen nieuwe positieve elementen worden opgestart, zoals zorg, ondersteuning of dagbesteding. Hiervoor wordt samengewerkt met externe partners. Robert Vonk (Gebiedsmanager Raad voor de Kinderbescherming): “We zijn nu een half jaar bezig met diverse werkgroepen om de KVJJ Noord vorm te geven, ik ben trots op deze samenwerking. Het mooie aan de KVJJ is dat we straks jongeren uit het Noorden op maat een goede doorstart kunnen bieden. Het is goed dat jongeren actief hun eigen plan maken en regie kunnen houden over hun leven.”

Wat is een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd?
In de KVJJ Noord verblijven maximaal acht jeugdigen in de leeftijd van 12 tot 23 jaar uit de regio (maximaal 1,5 uur reisafstand). Tijdens hun verblijf in de KVJJ worden jeugdigen ondersteund en begeleid door verschillende netwerkpartners. Al deze partners werken vanaf de start samen om de KVJJ vorm te geven. De KVJJ Noord wordt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door Elker Jeugdhulp & onderwijs en is gevestigd in hun locatie aan de Hoogeweg in Groningen. De KVJJ is een locatie waar jeugdigen tijdens de periode van voorlopige hechtenis of het laatste deel van een PIJ-maatregel of jeugddetentie kunnen worden geplaatst. De KVJJ maakt het mogelijk dat de jeugdigen zo dicht mogelijk bij het eigen leefsysteem verblijven tijdens de periode van vrijheidsbeneming, waardoor zorg, ondersteuning en dagbesteding in de eigen omgeving kan worden opgestart of voortgezet en ook na het verblijf door kan gaan. In de KVJJ werken professionals, de jeugdige én zijn familie/netwerk samen aan wat nodig is om de kans op (terugval in) crimineel gedrag te verkleinen.

Back to top button