fbpx

Nieuwe industriewaterzuivering in Garmerwolde levert water aan datacenter Google in de Eemshaven

Eemshaven – Woensdagochtend is tijdens een online persmoment de nieuwe industriewaterzuivering in Garmerwolde geopend door Waterbedrijf Groningen, North Water en Google.

Hiermee kan er nu op een duurzame manier water aan de industrie in de Eemshaven worden geleverd en Google is de eerste grote afnemer. Google investeerde daarbij zelf ruim 45 miljoen euro, om de realisatie ervan mede mogelijk te maken.

Uniek aan de waterfabriek is dat er van oppervlaktewater uit het Eemskanaal, industriewater wordt gemaakt. Hierdoor hoeft niet langer drinkwater gebruikt te worden als koel- en proceswater, kortom een duurzame keuze voor alle betrokkenen. Ook de locatie, RWZI-terrein Garmerwolde van waterschap Noorderzijlvest, is een bewuste, duurzame keuze: voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit uit het Eemskanaal beschikbaar als bron voor industriewater, en maximale kansen voor het hergebruik van slib en het gezuiverde afvalwater. Resultaat: een duurzame industriewatervoorziening én een belangrijke stap in de watertransitie en de vergroening en verduurzaming van de Groningse watervoorziening!

Stijgende watervraag
De Eemshaven is de laatste jaren flink in ontwikkeling. Dit betekent eveneens een toenemende vraag vanuit Noordoost-Groningen naar water om te gebruiken als koel- en proceswater. Dit ‘water op maat’ leveren we via North Water, een gezamenlijke industriewaterdochter van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater. En een duurzame industriewatervoorziening stond dan ook al langer op het wensenlijstje. Om daarmee een alternatief te bieden en zo het gebruik van drinkwater als industriewater tegen te gaan.

Google: innoveren om activiteiten duurzamer te maken
Google gaat industrieel water uit oppervlaktewater gebruiken voor de koeling van de servers in haar datacenter in Eemshaven. Dit kan nu dankzij de aanleg van een nieuwe industriële waterzuivering en nieuwe transportleidingen door het Waterbedrijf Groningen en North Water, ondersteund door Google met een investering van ruim 45 miljoen euro. De nieuwe waterleiding stelt Google en andere bedrijven in de regio in staat om nog duurzamer te opereren. Als volgende stap gaan we onderzoeken hoe we afvalwater kunnen behandelen en gebruiken om het datacenter te koelen.

Google streeft er voortdurend naar om de ecologische voetafdruk van de activiteiten te verkleinen en mensen overal te helpen duurzamer te leven. Dit maakt deel uit van het DNA van Google sinds we in 1998 werden opgericht. Een deel van onze cultuur is ook dat we onszelf afvragen nadat we een mijlpaal hebben bereikt: “wat kunnen we anders doen?”. En dat passen we toe op onze klimaatdoelen. Nadat we in 2007 CO2-neutraal waren geworden, hebben we onszelf als doel gesteld om 100% van ons elektriciteitsverbruik te matchen met hernieuwbare energie. Dat doel behalen we jaarlijks sinds 2017. We zijn het eerste grote bedrijf dat zich ertoe verbindt om 24/7 CO2- vrije energie te zullen gebruiken in al onze datacenters en kantoren in 2030. En natuurlijk zoeken we ook naar de meest duurzame oplossingen als het gaat om koeling van onze datacenters.

Water om servers te koelen
In het datacenter in de Eemshaven gebruikt Google water om de temperatuur van de apparatuur en servers te regelen. Door deze innovatie gebruiken ze veel minder energie. De watercapaciteit om warmte af te voeren is tot 24 keer hoger dan bij lucht, wat betekent dat er significant  minder energie wordt verbruikt. Google zorgt ervoor dat het watergebruik op verantwoorde wijze gebeurt, met behulp van twee vormen van waterkoeling: gesloten systemen en open systemen. In het gesloten systeem circuleert het water zo vaak mogelijk door leidingen met een continue stroom. Het open systeem maakt gebruik van koeltorens om de temperatuur van het gesloten systeem te verlagen. Door gebruik te maken van deze recirculerende koelsystemen kunnen ze het waterverbruik met meer dan 50% verminderen ten opzichte van de alternatieve methode van eenmalige koeling.

Nieuw leidingentracé voor industrie- én drinkwater
Om het industriewater vanuit Garmerwolde aan de Eemshaven te kunnen leveren werd er ook een heel nieuw transportleidingtracé voor industriewater aangelegd. Waterbedrijf Groningen legde gelijktijdig een nieuwe drinkwaterwaterleiding aan over grotendeels hetzelfde tracé. Om daarmee te zorgen voor een robuuste drinkwaterinfrastructuur voor het leveringsgebied Noordoost-Groningen. Werk met werk combineren is een win-win voor alle betrokkenen: een in plaats van twee keer aanleggen scheelt in kosten maar zeker ook in de overlast. 

Back to top button