Nieuwe expositie bij galerie Ruigewaert met extra aandacht voor het Impressionisme en de oude meesters van de Haagse School

Dagelijkse inkopenDagelijkse inkopen

Garrelsweer – Vrijdag 31 maart start Ruigewaert met de expositie ” Meesterlijke Stukken “.
Medio 19e eeuw zetten de Impressionisten zich af tegen de academische kunst, waarin de nadruk lag op historische, religieuze en mythologische onderwerpen.

Het dichte bos van Fontainebleau (bij Parijs) riep duidelijk een romantische reactie op; een droevige verheven of melancholieke sfeer, omdat men in de open lucht alleen schetsen en studies maakte.

In tegenstelling daarmee was de plein air werkwijze zoals die rond 1870 door de Impressionisten werd ontwikkeld. Plein air was veel directer, men schilderde ter plekke, legde vast wat je daar op dat moment zag, zodat zorgvuldig uitgewerkte gevoelens nauwelijks de kans kregen om tot het doek door te dringen. Op grond van deze werkwijze, waarbij de eerste indruk, de impressie, zo’n grote rol speelde was de naam van de beweging goed gekozen.

In hun verzet tegen de Academische Kunst kwamen de Impressionisten tot hun eigen thema’s, zoals het moderne leven in Parijs. Zij schilderden alledaagse taferelen van werken en vrije tijd, van landschappen en stadsgezichten.

Het onderwerp was minder belangrijk dan de manier waarop werd geschilderd. Het was een manier om te laten zien hoe licht sprankelde en hoe kleur door licht en schaduw veranderden. Ze gebruikten verfstreken van zuivere kleur in hun scenes uit de omgeving van Parijs. In plaats van strakke, heldere contouren te schilderen, zette zij hun vormen neer in korte, onderbroken penseelstreken en levendige kleurvlekken. Alles werd teruggebracht tot de eenvoudigste visuele vorm. De meeste Impressionistische schilders gebruikten op een bepaald punt in hun ontwikkeling halverwege 1860 ook het paletmes.

In deze nieuwe expositie heeft Ruigewaert extra ruimte vrijgemaakt voor de Impressionisten van de Haagse School. Deze kunstwerken komen uit de privé collectie van particulieren en verzamelaars. Daarnaast zijn er schilderijen te zien van een aantal hedendaagse kunstenaars die een ode brengen aan de schilders van dit kunstenaarsgenootschap.

Tevens zijn in deze tentoonstelling ook de andere 30 hedendaagse, veelal noordelijke kunstenaars met hun schilderijen weer vertegenwoordigd in de galerie.

De expositie start op 31 maart en eindigt op 21 mei 2023. Openingstijden vrijdag & zaterdag van 12.00 – 17.00 uur, zondag van 13.00 – 17.00 uur en op afspraak. Voor meer informatie, b.v. extra openingstijden, adres, route etc van de galerie zie www.galerieruigewaert.com .

Back to top button