Nationaal Coördinator Groningen wil tempo maken met versterken woningen aardbevingsgebied

Regio – Inspecties van woningen in de kern van het aardbevingsgebied versnellen waardoor sneller gestart kan worden met de uitvoering van de versterking . En de aanpak van schade verbeteren en vereenvoudigen. Dit staat centraal in het concept geactualiseerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen. In 2017 worden onder regie van de NCG 5.000 woningen geïnspecteerd in 18 plaatsen* in het aardbevingsgebied. Inspecties en berekeningen moeten aantonen of deze woningen versterkt moeten worden. Het berekenen van de aardbevingsbestendigheid van een woning is ingewikkeld en duurt lang. De NCG gaat dit proces veranderen om sneller duidelijkheid te krijgen welke woningen in het aardbevingsgebied moeten worden versterkt, zodat kan worden gestart met de uitvoering.

Catalogus met versterkingsmaatregelen woningtypes

Volgens de huidige werkwijze moeten alle 22.000 woningen in het aardbevingsgebied afzonderlijk worden geïnspecteerd en doorgerekend. NCG Hans Alders: ‘Deze berekeningen zijn complex en kunnen slechts door een beperkt aantal partijen in de wereld worden uitgevoerd. Daardoor duren de berekeningen per woning al snel zes maanden of langer. Als dit voor iedere woning moet gebeuren, duurt de versterkingsoperatie te lang. Door een catalogus te maken met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypen moet het mogelijk worden deze tijd te halveren en dus sneller te starten met de uitvoering’.

In het aardbevingsgebied staan veel woningen van hetzelfde type, die vergelijkbaar zijn qua bouw en constructie. De NCG wil daarom de berekeningen van representatieve woningen  gebruiken als referentie voor andere woningen van hetzelfde of vergelijkbaar type. Zo ontstaat een catalogus van versterkingsmaatregelen per woningtype. Om zeker te weten dat een woning van hetzelfde type vergelijkbaar is met de referentiewoning wordt de woning geïnspecteerd. Bij de inspectie wordt gekeken of en in welke mate, de woning overeenkomt met de referentiewoning. Een deskundige bekijkt de resultaten van deze onderzoeken en komt met een oordeel of de woning versterkt moet worden. Daarna kan in de catalogus worden gekeken welke versterkingsmaatregelen nodig zijn voor die specifieke woning.

Aanpak schade verbeteren en vereenvoudigen

Het schadeprotocol, schadehandboek en de kwaliteitscriteria moeten onafhankelijk van NAM worden opgesteld. Dat is een breed gedragen oproep van bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden. De Nationaal Coordinator Groningen geeft daarom de opdracht aan onafhankelijke deskundigen om het schadeprotocol, schadehandboek en de kwaliteitscriteria op te stellen. NCG gaat toezicht houden op de uitvoering van het schadeprotocol door Centrum Veilig Wonen (CVW). Daarnaast moet het proces van afhandeling van kleine schades worden vereenvoudigd.

Hans Alders:  ‘Ook het proces rond de afhandeling van kleine schades  is een grote ergernis voor bewoners. Dat kan en moet beter. Er  moet een eenvoudige aanpak komen voor kleine schades (grens 1000 euro) waarbij de bewoner centraal staat.’ Kleine schades kunnen bijvoorbeeld met een mobiele telefoon eenvoudig worden afgehandeld, door simpelweg met de telefoon een foto te maken van de schade en deze foto te e-mailen naar CVW .  Hanteer een aanpak waar een grote groep schademelders iets aan heeft en wees daarin niet te zuinig.  Ook moet er in een vereenvoudigd proces voor de bewoner de mogelijkheid blijven bestaan om een contraexpert en arbiter in te schakelen’, aldus Alders.

Meerjarenprogramma 2017-2021

Met het geactualiseerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen geeft NCG inzicht in de aanpak voor het komende jaar en de jaren erop. Het gaat dan om het verbeteren van het schadeherstel en versterking van gebouwen, maar ook om het vergroten van de leefbaarheid en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie en het behouden van de Groninger identiteit. De jaarlijkse actualisatie geeft NCG de mogelijkheid om de leerervaringen van het afgelopen jaar te verwerken, nieuwe inzichten toe te passen en stappen te zetten in de verdere uitwerking. Het volledige concept geactualiseerde Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021 van de NCG is te vinden op: www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/meerjarenprogramma

Back to top button