fbpx

Nationaal Coördinator Groningen start proef met opkopen woningen

Regio – Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft donderdag een plan gepresenteerd die het aankopen van woningen in het aardbevingsgebied mogelijk maakt. De NCG start op 1 mei 2016 met het inzetten van het koopinstrument. In deze eerste fase, die wordt uitgevoerd als proef, kunnen ongeveer 50 woningen worden aangekocht die langdurig te koop staan. Met het gepresenteerde koopinstrument wordt in specifieke omstandigheden ondersteuning geboden. De NAM heeft hier 10 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.  De proef is gericht op de kern van het aardbevingsgebied vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek.

Ondersteuning bij (ver)koop
Naast de schrijnende situaties waar de Commissie Bijzondere Situaties op is gericht en die ertoe hebben geleid dat er woningen zijn gekocht, zijn er bewoners die ondanks uiterste inspanningen niet in staat zijn hun huis te verkopen. Deze bewoners geven aan “gevangen te zitten in hun eigen huis” en door de aardbevingen in het gebied, in combinatie met een moeizaam functionerende  woningmarkt geen uitweg te zien.  Met het vandaag gepresenteerde koopinstrument wordt in specifieke omstandigheden ondersteuning geboden. De woning moet minimaal een jaar te koop staan en daarbij wordt gekeken naar sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke factoren.  Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eigenaren die een indicatie hebben voor het verpleeghuis of bijvoorbeeld een inwoner die een baan in Zeeland heeft geaccepteerd en de woning na een jaar nog niet verkocht heeft.

Het instrument voor koop van woningen sluit aan bij het advies van professor Boelhouwer van OTB naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit advies is uitgebracht in opdracht van de voormalige Dialoogtafel. OTB geeft aan dat het versterken van woningen in het aardbevingsgebied de belangrijkste maatregel is om de woningmarkt te stabiliseren. Deze aanpak staat centraal in het Meerjarenprogramma. Inmiddels is de NCG gestart met de aanpak voor woninginspecties in de kern van het aardbevingsgebied. Op basis van deze inspecties worden versterkingsplannen gemaakt voor woningen. In het kader van deze aanpak is het ook mogelijk dat woningen die niet voldoen aan de veiligheidsnorm en die niet tijdig (binnen 5 jaar) kunnen worden versterkt of woningen waar versterking en/of schadeherstel dusdanig kostbaar is dat sloop of nieuwbouw goedkoper is om de woningen te kopen.
OTB adviseert om daarnaast voor een specifieke groep mensen de mogelijkheid te geven om van een opkoopregeling gebruik te maken. Het vandaag gepresenteerde koopinstrument geeft daar nader invulling aan.

Aanmelden vanaf 2 mei
Vanaf 2 mei aanstaande is het loket voor het koopinstrument open op de website van de Nationaal Coordinator Groningen (www.nationaalcoordinatorgroningen.nl). Geïnteresseerden kunnen zich via deze website aanmelden tot 1 juni 2016.

Uitgangspunten
De aankoop zal zijn tegen 95% van de taxatieprijs. Is een bewoner het niet eens met de taxatie komt er een 2e taxatie en eventueel een derde (gelijk aan de Moerdijkregeling). Om het beschikbare budget zo goed mogelijk en gelijkwaardig in te vullen is het voorstel dat 2/3 van het beschikbare budget gebruikt zal worden voor woningen tot €200.000 (2/3 van de woningen in het gebied hebben een waarde tot €200.000). En 1/3 van het budget is daarmee voor woningen boven de €200.000. Gelijk aan de Moerdijkregeling is het voorstel dat het na de koopovereenkomst zes maanden duurt tot de daadwerkelijke levering. Met de koopovereenkomst is de druk van onverkoopbaarheid  er voor de eigenaar bewoner af en heeft deze nog zes maanden om de woning regulier op de markt te verkopen.

Ervaring opdoen
Met deze proef kan ervaring worden opgedaan bij het opkopen van woningen. Daarbij zal worden gelet op bijvoorbeeld de effecten er zijn op de leefbaarheid in het gebied en de ontwikkeling van de woningmarkt. Aan deze proef zal daarom een vervolg van het CBS onderzoek naar de statistische woningmarktontwikkelingen in het Groningenveld (prijsontwikkeling, verkooptijd, verhuisketens en leefbaarheid) en het OTB onderzoek naar de bewonersbeleving in het aardbevingsgebied gekoppeld zijn.

Back to top button