Huizinge – Op 16 augustus 2017 is het vijf jaar geleden dat de aardbeving bij Huizinge plaatsvond. Het beeld is ontstaan dat eigenaren hun recht op vergoeding van de schade die is ontstaan door de beving bij Huizinge zouden verliezen door verjaring, als zij deze schade nog niet bij Centrum Veilig Wonen (CVW) of in het verleden bij NAM hebben gemeld. De wet eist namelijk dat iemand die schade lijdt deze in beginsel moet vorderen binnen een termijn van vijf jaar, vanaf het moment waarop hij met de schade bekend werd.

NAM maakt hierbij bekend dat NAM jegens eigenaren die bij CVW (of in het verleden bij NAM) melding hebben gemaakt van schade aan een gebouw waarvan zij eigenaar zijn en die het gevolg is van gaswinning uit het Groningenveld, geen beroep zal doen op verjaring van hun recht op vergoeding van die schade. Ook al is die schade nog niet afgehandeld. Dit geldt zowel voor het recht op vergoeding van de fysieke schade aan het gebouw, als voor eventuele bijkomende kosten, zoals opgesomd in het Schadeprotocol zoals dat tot 31 maart 2017 gold.

Dat betekent dat eigenaren die fysieke schade aan hun gebouw bij CVW (of in het verleden bij NAM) hebben gemeld geen zogenoemde stuitingsbrief naar NAM hoeven sturen. Dit geldt niet voor andersoortige schades.

Advertenties