NAM draagt drie boerderijen in eigendom over aan Het Groninger Landschap

Stedum – Met de ondertekening van notariële aktes zijn vandaag drie monumentale boerderijen in eigendom overgedragen aan Het Groninger Landschap. De boerderijen werden in de afgelopen jaren om verschillende aardbeving gerelateerde redenen door NAM aangekocht. Het Groninger Landschap staat garant voor blijvende instandhouding van het monumentale karakter van deze drie boerderijen.

Het gaat om de volgende beeldbepalende rijksmonumenten:
– Boerderij Occo Reintiesheerd, Stedum;
– Boerderij De Haver, Onderdendam;
– Plaats Melkema, Huizinge.

Nieuwe toekomst

Het Groninger Landschap gaat direct beginnen met werkzaamheden om deze boerderijen en hun erven voor de toekomst veilig te stellen. Hierbij staat de monumentale waarde van de boerderijen, die behoren tot het Groninger cultureel erfgoed, centraal. De boerderijen behouden een woonbestemming, maar op een wijze dat dit niet gepaard gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie.

Informeren van omwonenden

Het Groninger Landschap zal in januari contact leggen met de directe omwonenden van de drie boerderijen om met hen van gedachten te wisselen over de verdere ontwikkeling en toekomst van de boerderijen en hun erven.

Meerjarig onderhoudsplan

Drie architectenbureaus uit Groningen – Holstein Restauratie Architectuur, Onix en OVT Architecten – hebben elk in opdracht van Het Groninger Landschap een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor één van de boerderijen. Om het onderhoud en de instandhouding van deze rijksmonumenten voor de komende 30 jaar te garanderen, heeft NAM een bedrag van ruim 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Back to top button