N33 tussen Assen en Siddeburen zes weekenden afgesloten

Siddeburen – Op de N33 tussen Assen en Siddeburen vindt tweejaarlijks onderhoud plaats. Daardoor is de Rijksweg zowel voor als na de zomervakantie tijdens een zestal weekenden  in beide richtingen gedeeltelijk afgesloten.

Het verdubbelde gedeelte van de N33 is opgedeeld in drie delen en elk tracé wordt afzonderlijk afgesloten. Dat betekent dus zes afsluitingen per jaar. Weggebruikers en omwonenden ondervinden hinder door omleidingsroutes en sluipverkeer. Door de werkzaamheden te combineren in onderhoudsweekeinden, wordt de hinder op werkdagen zoveel mogelijk beperkt.

De eerste onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in het weekeinde van 16,17 en 18 juni tussen vrijdagavond 19.00 en zondagochtend 06.00 uur op het traject Assen-Gieten. Op 30 juni en 1 en 2 juli is het traject Gieten-Veendam afgesloten en 7, 8 en 9 juli vinden de werkzaamheden plaats tussen Veendam en Siddeburen. Na de zomer worden de drie trajecten opnieuw gedurende een drietal weekenden afgesloten voor werkzaamheden.

Werkzaamheden

Tijdens de weekendafsluitingen vindt een groot aantal werkzaamheden plaats. De bermen worden gemaaid, de watergangen onderhouden, schades aan geleiderail, asfalt, bebording en belijning hersteld. Daarnaast worden asfalt, kolken en goten gereinigd. Afsluiting van de weg is uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk, omdat er sprake is van een twee-baans autoweg zonder vluchtstroken.

Tevens vindt dit jaar ook een aantal eenmalige activiteiten plaats. Er wordt een talud bij Assen hersteld, gewerkt aan het reduceren van het geluid van de voegen van het viaduct De Meandering (over de rivier de Hunze) en de taluds van diverse watergangen worden versterkt.

Eerder dit jaar was de N33 ook een aantal malen afgesloten. Dat had te maken met werkzaamheden aan de brug over het Winschoterdiep. De bediening op afstand werd aangepast zodat deze uniform is ten opzichte van andere bruggen, de brug werd getest in het kader van cyber security en er waren werkzaamheden als gevolg van blikseminslag in 2015 die meerdere storingen opleverde.

De werkzaamheden worden, in opdracht van Rijkswaterstaat, uitgevoerd door de aannemerscombinatie Poort van Noord, een samenwerking tussen BAM PPP-PGGM en BAM Infra.

Informatie

Weggebruikers en bewoners worden via lokale media en social media ruim van tevoren geïnformeerd over de werkzaamheden, de omleidingsroutes en de te verwachten extra reistijd. Ook vindt men informatie op de website www.VanAnaarBeter.nl .Rijkswaterstaat adviseert om alert te zijn op de berichtgeving over de werkzaamheden en van tevoren na te denken over een alternatieve route.

Back to top button