Ministers spreken op Toogdag voor de Wadden in Delfzijl

Delfzijl – De opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel dwingen ons op korte termijn na te denken over onze waddenkust. Hoe gaan we de dijken ophogen en verzwaren? Zijn er vernieuwende dijkconcepten mogelijk? En hoe kunnen we de harde scheiding tussen land en zee zachter maken, nieuwe natuur en landbouw een kans geven en daarmee meer recht doen aan de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee?

Hierover werd vandaag nagedacht op de Toogdag voor de Wadden, georganiseerd door het Omgevingsberaad Waddengebied en het Waddenfonds. De toogdag had dit keer als thema Kusten van de toekomst en vond plaats in de Eemsdeltahal in Delfzijl. De dag werd bijgewoond door de ministers C. van der Wal (Natuur en Stikstof) en M. Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). Tijdens een talkshow werd gesproken door de ministers en deskundigen over het thema Kusten van de toekomst.

Ook werd er gesproken over het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021 – 2026. Het uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de Agenda voor het Waddengebied 2050, dat tijdens de vorige toogdag is gepresenteerd. In deze Waddenagenda is onder regie van het Rijk samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties de koers voor het Waddengebied uitgezet voor de komende dertig jaar op tal van beleidsterreinen. Eén van de grote uitdagingen is klimaatverandering en hoe we daar mee om moeten gaan.

In de middaguren was er voor de deelnemers de mogelijkheid om innovatieve dijkconcepten en nieuwe vormen van kustontwikkeling te bezoeken langs de waddenkust van Noordoost Groningen. Deze projecten maken deel uit van het meerjarig programma Eems-Dollard 2050.

Back to top button