Mijn Thuis Mijn Verhaal biedt Damster jeugd culturele impuls

Appingedam – Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs hebben tijdens een feestelijke aftrap hun handtekening gezet onder een pamflet. De cultuurmakers Sparklab, Studio Tape en Theater De Steeg gaan in het nieuwe schooljaar op scholen aan de slag met een creatief programma, waarmee kinderen worden gestimuleerd hun verhalen en emoties over aardbevingen te uiten.

Creatieve aanpak
De gemeente Appingedam heeft drie cultuurmakers uit de provincie Groningen gevraagd een aanpak te ontwikkelen om kinderen en jongeren te helpen een uitlaatklep te vinden voor hun zorgen. Deze methodiek maakt gebruik van theater, dans, beeldend, media en verhalen. Daarbinnen is er ook veel aandacht voor het vergroten van de weerbaarheid. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga verwacht veel van ‘Mijn Thuis Mijn Verhaal’: “De bedoeling is dat dit programma kan starten in het nieuwe schooljaar 2019-2020. Ik verwacht dat er een belangrijke preventieve werking vanuit gaat. Dat het kinderen en jongeren helpt hun zorgen over aardbevingen en de gevolgen daarvan op hun leven te uiten. Er doen verschillende partijen mee. Daarom staat er bij de start van het project genoeg opvang en zorg klaar, mocht dat nodig zijn.”

Samenwerkende partijen
De cultuurmakers met deze aanpak zijn Theater De Steeg, StudioTape en het SparkLab. Deze cultuuraanbieders gaan binnen de twee IKC’s en de onderbouw van het voortgezet onderwijs samen met de kinderen en jongeren op zoek naar wat goed bij hen past en hen raakt. Jeugdhulpverleners van het CJG en de GGD en het onderwijs zijn vanaf het begin nauw betrokken bij de ontwikkeling van de methode. Aan het begin van het schooljaar worden ook de ouders ge├»nformeerd en meegenomen in deze nieuwe aanpak, zodat ook zij goed aangehaakt zijn bij het verhaal van hun kinderen.

Het bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft op 15 mei een bijdrage toegezegd voor de aanpak ‘Mijn Thuis Mijn Verhaal’. Het is een creatief programma dat wordt ontwikkeld in opdracht van de gemeente Appingedam met de bedoeling om kinderen en jongeren te helpen hun ervaringen rond de aardbevingen te laten delen en verwerken. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport van de Kinderombudsman Margrite Kalverboer, die constateerde dat de kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied zich meer zorgen maken over de situatie thuis en op school dan wordt ingeschat. Kinderen willen echter hun ouders niet extra belasten of weten niet goed hoe ze hun zorgen moeten uiten.

Geld voor een nieuw perspectief
Het geld vanuit het NPG is bedoeld voor investeringen waarmee Groningen, en met ‘Mijn Thuis Mijn Verhaal’ ook de Groninger jeugd, weer een perspectief krijgt. Het is niet bedoeld voor schadeafhandeling en versterking; daar zijn andere budgetten voor.Back to top button