Meer ruimte voor samenwerking tussen scholen bij krimp

Den Haag – Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de helft van de opleidingsduur van een leerling uitbesteden aan andere scholen. Dit stelt scholen in staat om beter samen te werken en zo de gevolgen van demografische krimp het hoofd te bieden. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiertoe van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Scholen kunnen op deze manier – ook bij teruglopende leerlingenaantallen – onderwijsvoorzieningen zoals gebouwen of praktijkruimten doelmatig gebruiken. Tot nu toe was uitbesteden van leerlingen tot  maximaal de helft van het schooljaar mogelijk.

Dekker: ‘Scholen hadden zelf om deze verruiming gevraagd. Het is wederom een nieuwe mogelijkheid in het steeds bredere pallet dat scholen hebben om adequaat om te gaan met de gevolgen van krimp.’

Voorwaarde voor een dergelijke uitbesteding is wel dat een school minimaal één profiel zelf blijft aanbieden in de bovenbouw. Ook moeten scholen goede afspraken maken over de manier waarop het contact met de eigen leerling wordt onderhouden, ook als die wordt uitbesteed.

Back to top button