Meer cultuuronderwijs op school

Den Haag – Steeds meer leerlingen komen in aanraking met cultuur. Meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen biedt kwalitatief goed cultuuronderwijs aan. Om deze positieve beweging kracht bij te zetten, wordt het cultuuronderwijs op de basisschool en het vmbo uitgebreid.  Met investeringen wordt de deskundigheid van docenten op dit terrein vergroot. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Bussemaker: ‘Cultuur is van en voor iedereen. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zichzelf te zijn als speler of luisteraar, als maker of als bewonderaar. Ik wil dat ieder kind zo vroeg mogelijk met cultuur in aanraking komt en blijft komen – door cultuureducatie, door de muziekimpuls, met de MBO-card of met de CJP-kaart.’

Investeren in cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs wordt in praktijk gebracht door leraren. Leraren moeten dan ook ondersteund worden om goed cultuuronderwijs te kunnen geven. Komende jaren stelt minister Bussemaker met € 4 miljoen interne cultuurcoördinatoren in staat om zich verder te professionaliseren met de opleiding tot cultuurbegeleider.

Bussemaker stelt ook de komende jaren € 5 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling voor pabo’s en conservatoria om de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van cultuuronderwijs te bevorderen. Daarnaast heeft de bewindsvrouw eerder bekend gemaakt dat ze de komende jaren €1,2 miljoen extra per jaar voor de impuls muziekonderwijs vrij maakt. Ook intensiveert ze het cultuuronderwijs op het vmbo met € 1,2 miljoen per jaar.

Prioriteit

Cultuuronderwijs is een prioriteit in het beleid van minister Bussemaker. In 2013 heeft zij het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ opgezet. Jaarlijks investeert ze € 10,2 miljoen in cultuureducatie, andere overheden matchen dit bedrag. Onderzoek wijst uit dat er sinds de start van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ op deelnemende scholen meer cultuuronderwijs wordt gegeven en de kwaliteit ervan is verbeterd. Steeds vaker sluit het aanbod van de culturele sector aan op de wensen van scholen zelf.

Bussemaker zet zich in om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door een subsidieregeling van €25 miljoen kunnen scholen subsidie aanvragen om de kwaliteit van hun muziekonderwijs te vergroten. De regeling is populair – van 557 scholen is dit schooljaar de aanvraag gehonoreerd. Scholen kunnen zich nog tot 1 april 2017 inschrijven voor het schooljaar 2017 – 2018.

In het voortgezet onderwijs stimuleert de bewindsvrouw goed cultuuronderwijs op verschillende manieren. Op het mbo kunnen studenten een culturele kortingskaart aanvragen. 88% van de mbo-studenten heeft deze zogenaamde MBO-card aangevraagd. Ook scholieren op de havo en het vwo kunnen een cultuurkaart aanvragen. 72% van de middelbare scholieren beschikt over een CJP-kaart.

Back to top button