Gemeente Eemsmond en woningcorporaties willen leegloop een halt toe roepen

Uithuizen – De woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Eemsmond gaan nauwer samenwerken. Ze ondertekenden op 1 december de gezamenlijke Prestatieafspraken Volkshuisvesting. Hierin is beschreven hoe zij in 2017 omgaan met bijvoorbeeld het delen van informatie, sloop en nieuwbouw, betaalbaarheid, leefbaarheid, huisvesting voor specifieke doelgroepen en verduurzaming.

Eerder was er ook wel samenwerking, maar het is nieuw dat de corporaties gezamenlijk om tafel zitten om de lokale situatie te bespreken en hun activiteiten af te stemmen. Ze gaan samen onderzoeken of het aanbod van huurwoningen ook in de toekomst nog aan de vraag kan voldoen. Ook wordt er in 2017 uitgezocht hoe het zit met woonlasten in dit gebied. Sinds de invoering van de Woningwet in 2015 is het verplicht om dit soort zaken in Prestatieafspraken vast te leggen.

Nieuw is ook dat de huurdersorganisaties van SUW, Woongroep Marenland en Wierden en Borgen aan tafel zaten bij het maken van deze afspraken. Zij hebben het document mee ondertekend. Naast de eerdergenoemde woningcorporaties tekende ook De Delthe mee. Woonzorg Nederland en St. Mooiland, die beiden een bescheiden aantal woningen in de gemeente hebben, maken apart afspraken met de gemeente. De afspraken met Woonzorg Nederland zijn ook op 1 december ondertekend.

 

Back to top button