LTO Noord: Onderste steen moet boven in zaak rond grondverkoop in de Eemshaven

Eemshaven – Volgens het actualiteitenprogramma Nieuwsuur hebben overheidsbestuurders in Noordoost-Groningen boeren gedupeerd bij de handel in grond, bedoeld voor een datacentrum van Google. Het lijkt erop dat over de rug van boeren miljoenen euro’s zijn verdiend. LTO Noord is diep teleurgesteld over deze gang van zaken. Zeker in een tijd dat het vertrouwen in de overheid al ter discussie staat mag dit niet gebeuren. LTO Noord wil dat de onderste steen boven komt.

‘Mensen en dus ook boeren en tuinders moeten de overheid kunnen vertrouwen. Dit vertrouwen staat al ter discussie. Het nieuws van gisteren slaat echt in als een bom. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht’, aldus Lammert Westerhuis, bestuurslid van LTO Noord regio Noord. De organisatie van boeren en tuinders vindt dat alle informatie op tafel moet komen en roept de Gedeputeerde Staten van Groningen op om openheid te geven. Ook een provinciale parlementaire enquête is wat LTO Noord betreft een optie. Het vertrouwen van boeren en tuinders in overheden was al laag, daarom is eerder gevraagd aan provincies om het vertrouwen terug te winnen. Hier gebeurt het tegenovergestelde. ‘Het vertrouwen is hiermee tot een dieptepunt gezakt’, stelt Westerhuis.

Eemshaven
In de Eemshaven wordt gebouwd aan een datacentrum voor Google. Grondig onderzoek van Nieuwsuur laat zien dat boeren hier gedupeerd zijn. Ook nu staat de uitbreiding van de Eemshaven op de politieke agenda. De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland hebben besloten dat daar een nieuw bedrijventerrein mag komen. Daardoor wordt 600 hectare hoogwaardige landbouwgrond opgeofferd zonder compensatie van landbouwgrond op een nieuwe plek. Wat LTO Noord betreft moet dit besluit worden teruggedraaid.

Stikstof uitkoopregelingen stoppen
De provincies zijn ook verantwoordelijk voor de uitkoopregelingen op het gebied van stikstof. LTO Noord geeft aan dat deze gezien de gebeurtenissen in de ijskast moeten worden gezet. Eerst moet er duidelijkheid komen over de gang van zaken in Groningen en moet door openheid in analyses en gedane transacties hieromtrent het geschade vertrouwen worden hersteld.Back to top button